Grad Rijeka osnivač je ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak u kojima se provodi redoviti 10-satni program predškolskog odgoja te niz drugih programa za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

U ovim se ustanovama ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama.

Uz redovite programe, u gradskim se vrtićima provode i programi za djecu s teškoćama u razvoju, za darovitu djecu, za djecu pripadnike nacionalnih manjina, programi predškole, te redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima (učenje stranog jezika te drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja) i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, kao što je program smjenskog rada te poludnevni odgojno-obrazovni rad u okviru Dječje bolnice Kantrida.

Također, dugi niz godina u gradskim se vrtićima u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo provodi program zdrave prehrane, s time da se za djecu koja boluju od celijakije priprema posebna bezglutenska prehrana.

Gradski vrtići svake godine raspisuju natječaj za upis djece u dječji vrtić. Upisi se u pravilu provode tijekom svibnja kada se dostavlja i sva potrebna dokumentacija. Red prvenstva pri upisu utvrđen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak, odnosno Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More,dok se cjelokupni postupak upisa provodi sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, odnosno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić More. Više informacija o programima i upisima može se doznati na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

Odlukom o mjerilima za naplatu usluga gradskih vrtića od roditelja-korisnika usluga određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Također, Grad Rijeka pomaže u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove usluge redovitog programa predškolskoga odgoja socijalno ugroženim građanima čija djeca pohađaju jaslice ili vrtić.

Način sufinanciranja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja određen je Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, te program predškole.

Dječji vrtići utvrđeni su Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. U skladu s namjerama Grada Rijeke da stalno ulaže u povećanje kapaciteta postojećih i gradnju novih vrtića, mreža dječjih vrtića kontinuirano će se proširivati.

Dokumenti

 

Utorak, 9. veljača 2010.

Kandidatura Rijeke za Mediteranske igre 2017

S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je prijedlog o isticanju kandidature Grada Rijeke za organizaciju Mediteranskih igara 2017. godine. Također, donesen je prijedlog da Grad Rijeka bude jedan od osnivača trgovačkog društva “Žičara Učka” za izgradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom koja bi s mora vozila na Učku, a usvojen je i plan raspodjele sredstava za treninge i natjecanja sportaša u sklopu Javih potreba u sportu, s procjenom troškova korištenja sportskih objekata za udruge obuhvaćene planom.

Više informacija

Utorak, 27. listopad 2009.

Sufinanciranje smještaja 440 djece u vrtićima drugih osnivača

Grad Rijeka izdvojit će u ovoj pedagoškoj godini 6,2 milijuna kuna za financiranje smještaja 440 djece u 8 vrtića, čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Sufinanciranjem boravka djece u privatnim vrtićima rješava se problem nedovoljnog kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka te potiče poduzetnička inicijativa u području odgoja i obrazovanja

Više informacija

Srijeda, 8. travanj 2009.

Bazeni Kantrida prepuni dječjeg smijeha i cike

Projekt obuke djece neplivača uključene u sportski program Dječjeg vrtića Rijeka uspješno se realizira na Bazenima Kantrida. Riječ je o projektu u koji je uključeno oko 300 djece iz podcentara predškolskog odgoja Zamet, Krnjevo, Maestral i Galeb na Bazene Kantrida

Više informacija