Dvoranom i galerijom zgrade Filodrammatice na Korzu br. 28 upravlja Savez udruga Molekula.