Adresa: Korzo 28, Rijeka

U prostorima od prvog do četvrtog kata Filodrammatice djeluju Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka, Društvo hrvatskih književnika, Matica Hrvatska – Ogranak u Rijeci, TRYTheatre te udruge u Savezu udruga Molekula.

Na prvom katu Filodrammatice nalazi se dvorana i galerija koje se mogu dobiti na povremeno i privremeno korištenje, čime upravlja Savez udruga Molekula.