Program je usmjeren k smanjenju marginalizacije i socijalne neprihvaćenosti ovisnika i ostalih skupina rizičnog ponašanja. Nastoje se smanjiti zdravstvene i socijalne posljedice uzimanja droga, unaprijediti motivaciju intravenoznih ovisnika i razviti povjerenje glede korištenja zdravstvenih i socijalnih usluge koje pružaju institucije u Rijeci, kroz terenski rad obuhvatiti što veći broj korisnika i uključiti ih u program, smanjiti rizik i razinu HIV-a, hepatitisa B i C i drugih krvno/spolno prenosivih infekcija, ponuditi nove sadržaje u svrhu animacije i širenja interesa korisnika, pružati korisnicima pomoć u traženju zaposlenja te ponuditi mogućnost za održavanje osobne higijene i pripreme obroka.

Osnovne aktivnosti su: zamjena igala, čišćenje javnih gradskih površina od odbačenog pribora za injiciranje droga, podjela kondoma, edukativnih i informativnih letaka i brošura; edukacija i druženje, upoznavanje korisnika s postojećim institucionalnim oblicima pomoći i savjetovanje, pomoć pri zapošljavanju, informatičko opismenjivanje, omogućavanje održavanja osobne higijene za ovisnike beskućnike, korištenje tuša, perilice i sušilice rublja.

Više na internetskim stranicama Udruge Terra.

 

Petak, 11. svibanj 2018.

Sajam mogućnosti 2018. u Centru Zamet

U dvorani Centra Zamet, održan je osmi po redu “Sajam mogućnosti”, druga komponenta preventivnog programa “Zajedno više možemo” kojeg zajedno provode Policijska uprava Primorsko-goranska i Grad Rijeka.

Više informacija

Srijeda, 6. prosinac 2017.

50. obljetnica Kluba liječenih alkoholičara “Centar”

U četvrtak, 7. prosinca, u 17 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održat će se obilježavanje 50. godina utemeljenja Kluba liječenih alkoholičara “Centar”. Radi se ne samo o najstarijem klubu liječenih alkoholičara u gradu Rijeci, već i najstarijem klubu u cijeloj Hrvatskoj koji djeluje u kontinuitetu.

Više informacija