Riječ je o programu primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, a namijenjen je učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Program, čija je provedba započela u školskoj godini 2010/2011, sastavljen od 5 komponenti:

  • “Mogu ako hoću -1” (MAH 1)
  • “Sajam mogućnosti”
  • “Prevencija i alternativa -1” (PIA 1)
  • “Prevencija i alternativa -2” (PIA 2)
  • “Mogu ako hoću – 2” (MAH 2).

Nositelj programa je Policijska uprava primorsko-goranska, a neposredni provoditelji su djelatnici Odsjeka za prevenciju PU primorsko-goranske. Program se provodi u uskoj suradnji s odjelima gradske uprave za odgoj i školstvo i za zdravstvo i socijalnu skrb.

“Mogu ako hoću 1” (MAH-1), sastoji se od organiziranih dolazaka učenika IV. razreda u policijske postaje, a cilj je približavanje policije učenicima i prihvaćanje policajca kao prijatelja pomagača te prevencija ovisnosti, nasilja i vandalizma. Provodila se tijekom cijele školske godine.

Na “Sajmu mogućnosti”,  sudionicima MAH-1, različite kulturno-umjetničke, sportske i druge udruge, predstavljaju svoje sadržaje kako bi sami učenici u dogovoru s roditeljima, mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.

“Prevencija i alternativa 1” provodi se tijekom cijele školske godine za učenike 5. razreda osnovnih škola. Ova je komponenta usmjerena na važnost ranog uočavanja i rješavanja problema, s naglaskom na prevenciju zlouporabe droga, nasilja među mladima, vandalizma i drugih oblika rizičnog ponašanja. U sklopu PIA -1 komponente policijski službenik provodi interaktivnu radionicu i kviz znanja u školi u trajanju od 1 školskog sata.

“Prevencija i alternativa 2” (PIA-2) sastoji se od interaktivnog predavanja policijskog službenika za učenike 6. razreda. Tema predavanja je “Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja”.

“Mogu ako hoću 2” (MAH-2), provodi policijski službenik na 45-minutnom roditeljskom sastanku učenika 6. razreda. Tema sastanka je problem ovisnosti i druga neprihvatljiva ponašanja maloljetnika sa aspekta zakonske regulative i policijskog postupanja.

Više na internetskim stranicama PU primorsko-goranske.

 

Srijeda, 10. svibanj 2017.

Otvoren sajam mogućnosti 2017.

U dvorani Centra Zamet, održava se Sajam mogućnosti, manifestacija namijenjena učenicima četvrtih razreda svih riječkih osnovnih škola i njihovim roditeljima.

Više informacija

Ponedjeljak, 9. svibanj 2016.

Sajam mogućnosti za učenike četvrtih razreda osnovnih škola

Šesti po redu “Sajam mogućnosti 2016.” održat će se u utorak, 10. svibnja, od 9 do 12 sati, u dvorani Centra Zamet. Program je namijenjen učenicima četvrtih razreda riječkih osnovnih škola i njihovim roditeljima. Cilj Sajma je upoznavanje učenika s policijskim djelatnicima i različitim izvanškolskim sadržajima kako bi sami mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.

Više informacija

Utorak, 9. listopad 2012.

Podrška aktivnostima usmjerenim na preventivne programe za mlade

Na gradonačelnikovom kolegiju zaključeno je kako je nužno intenzivirati aktivnosti koje se tiču preventivnih programa za mlade. Uz ostalo, prihvaćeni su i prijedlozi Natječaja Ureda Grada za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana u 2013. godini te Javnog natječaja za odabir najuspješnijih inovacija koje su spremne za komercijalnu primjenu.

Više informacija

Utorak, 17. svibanj 2011.

Prihvaćeno Izvješće o proračunu za 2010.

Proračun Grada Rijeke u 2010. godini ostvaren je u iznosu 810.573.660,31 kuna ili 85,3% godišnjeg plana, a rashodi u iznosu 858.255.823,75 kuna ili 95,2% godišnjeg plana, što znači da je ostvaren manjak prihoda u iznosu 47.682.163,44 kuna, stoji u izvješću o ostvarenju proračuna, prihvaćenom na današnjem kolegiju gradonačelnika koje je upućeno na Gradsko vijeće.

Više informacija