Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio sljedeće pitanje:

“Moje pitanje se odnosi na pješačku zonu koja se nalazi na području cijele šetnice neposredno uz plažu Ploče na Kantridi. Dakle kao što je poznato, pješačka zona je uređena prometna površina u prvom redu namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj nije dozvoljeno kretanje motornih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom.

Takav režim u gore navedenom području se ne poštuje, dakle motorna vozila svih kategorija uredno i svakodnevno prometuju istim te ih se može zateći i u mirovanju, dakle parkirane. O istome sam u nekoliko navrata obavještavao nadležne službe u gradu Rijeci, no ništa se nije poduzelo.

Moje pitanje je jednostavno. Zašto Grad Rijeka ne koristiti mehanizme dane od strane Zakonodavca da onemogući bahato ponašanje vozača?!”

Odgovor

Šetnica uz plažu Ploče, kao i sama plaža, u nadležnosti je Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, dok građevinskim kompleksom Bazena Kantrida, kao i svim ostalim sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke, upravlja Rijeka sport d.o.o. Šetnica je namijenjena pješacima, a pristup je omogućen samo interventnim vozilima nadležnih službi, djelatnicima koji rade na održavanju plažnog pojasa i kompleksa Bazeni Kantrida te u ograničenom režimu zakupcima poslovnih prostora uz šetnicu, radi dostave.

 

Zabrana prometovanja vozila šetnicom provedena je ugradnjom pilomata čijim se spuštanjem oslobađa prolaz onim vozilima koja su prijavljena u sustav putem telefonskog poziva osobe kojoj je odobren pristup zoni šetnice. Pilomat održava i servisira specijalizirana tvrtka ELMAS d.o.o. Međutim, određeni problemi javljaju se u slučaju kvara pilomata kada stupić ostaje u spuštenom položaja i kada ih tvrtka Elmas ne uspije dovoljno brzo osposobiti. Što se tiče interventnih službi i potrebe održavanja bazenskog kompleksa, ne postoji mogućnost zlouporabe ovlaštenja za prolaz vozila, za razliku od vlasnika restorana, ronilačkog kluba i korisnika koji vjerojatno svoja vozila na području šetnice ponekad zadržavaju i duže nego što je to potrebno za obavljanje dostave. No, čak i u tom slučaju ne narušava se osnovna funkcije šetnice.

Ukoliko se dogodi neovlašteni ulazak motornih vozila u zonu šetnice, djelatnici Rijeka sporta o tome obavještavaju Prometno redarstvo, čiji djelatnici potom hitno interveniraju, sankcionirajući takav prekršaj.

S poštovanjem,

Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content