Član Gradskog vijeća Duško Milovanović je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio sljedeće pitanje:
“U proteklom razdoblju u nekoliko navrata sam postavljao vijećničko pitanje oko prometnog stanja u ulici Žrtava fašizma koje je često izrazito loše zbog neodgovornog parkiranja vozila na samoj ulici i to neposredno ispred poslovnice PBZ-a kao i nešto niže, u blizini autobusne stanice koje nema ugibalište već se nalazi na samoj ulici.
Također, radi gotovo uvijek parkiranih osobnih vozila na mjestu rezerviranom za dostavu koje se nalazi neposredno uz stube Blaža Polića, dostavna vozila se moraju parkirati na ulici.
Predmetna postupanja značajno otežavaju prometovanje vozila, a posebno vozilima javnog prijevoza, a što rezultira povećanjem emisija ispušnih plinova kao i emisije buke.
Kako je predmetna situacija prisutna već duži niz godina, te se ne popravlja već se dapače i pogoršava, molio bih informaciju da li Grad tretira navedene situacije kao moguće crne točke u ometanju prometa.
Kako se na žalost više ne može previše računati na aktivnosti prometne policije, da li se mogu očekivati konkretne mjere od strane Grada, odnosno prometnog redarstva kroz ciljane akcije izdavanja kazni u kontinuiranom periodu kao i uklanjanje vozila od strane specijalnog vozila „pauk“?”

Odgovor

Na postavljeno pitanje dostavljam sljedeći odgovor.

Protočnost prometnog pravca ulica Fiorella la Guardije i Pomerio, koji od raskrižja s Manzonijevom ulicom i Ulicom 1. maja, vodi prema Muzejskom trgu i Ulici žrtava fašizma te se na raskrižju s ulicom Fiumara spajaju s Prvim prometnim koridorom, ključna je za ukupan promet kroz središte grada. U tom smislu se nepropisno parkiranje koje ometa promet, kao i redovitu opskrbu, ne može tolerirati.

Prema planu rada Direkcije prometnog redarstva, djelovanje prometnih redara prioritetno je usredotočeno na vozila koja su nepropisno zaustavljena ili parkirana na stajalištima rezerviranim za vozila javnog gradskog prometa, pa tako i u Ulici žrtava fašizma, odnosno gdje se građani kontinuirano kratko zaustavljaju radi odlaska na obližnji bankomat ili ljekarnu.

Ovaj prekršaj specifičan je u smislu postupanja prometnih redara, jer su njihova ovlaštenja ograničena na promet u mirovanju. Stoga nisu u mogućnosti postupati prema vozilima koja su u kretanju, primjerice, kada se prilikom uočavanja dolaska redara, nepropisno zaustavljena vozila, počinju udaljavati s mjesta počinjenja prekršaja. Upravo zbog toga, u većini slučajeva, postupak redara prema osobama zatečenim u počinjenju opisanog prekršaja završava usmenim ili pisanim upozorenjem.

Samo od 2. srpnja 2018., prometni redari su u Ulici Fiorella la Guardije izdali jedanaest Obavijesti o počinjenom prekršaju koje se odnose na parkiranje kojim se ometa promet, parkiranje suprotno znaku „Zabrane parkiranja i zaustavljanja“ i parkiranje na autobusnom stajalištu te je izdano pet naloga „pauku“. Što se tiče nepropisnog parkiranja na dostavnom mjestu i nogostupu, u Ulici Blaža Polića od 2. srpnja 2018., izdano je petnaest Obavijesti o počinjenom prekršaju. Iz navedenih podataka može se zaključiti kako prometni redari svakodnevno nadziru navedene ulice. Građani uvijek mogu prometnim redarima dojaviti nepropisno parkiranje na besplatan broj telefona 08005101. Redari će po dojavi izaći na teren u najkraćem mogućem roku.

Što se tiče parkirnih mjesta opskrbe u Ulici žrtava fašizma, budući da ta ulica prolazi rubom područja najužeg središta grada i pješačke zone Korza i Starog grada, ta mjesta igraju važnu ulogu u opskrbi cijelog niza trgovina i ugostiteljskih objekata. Iz tog razloga, Rijeka promet, u suradnji s Gradom Rijekom prije kratkog vremena označio je dodatna parkirna mjesta rezervirana za vozila opskrbe na desnom prometnom traku koji služi za skretanje u garažu Stari grad. Navedena parkirna mjesta označena su radi rastućih potreba za opskrbu područja Starog grada, tj. za lokale koji se nalaze u središnjem dijelu pješačke zone Stari grad.

Važno je da su na cijelom Drugom prometnom koridoru parkirna mjesta rezervirana za opskrbu slobodna, odnosno da su stalno na raspolaganju za opskrbu. U protivnom, dolazi do prekomjernog opterećenja ostalih prometnih traka te do nepotrebnih gužvi i zastoja. Stoga je ovaj problem jedan od prioriteta u osiguranju održive protočnosti prometa u najužem središtu grada.

Prometni redari prioritetno djeluju i u strogom centru grada. Samo u razdoblju od 1. do 24. srpnja u Ulici žrtava fašizma izdane su pedeset i tri mjere te tri naloga „pauku“ za premještanje vozila.  Ulica žrtava fašizma je svakodnevno u hodogramu radnih naloga prometnih redara te se već sada nalazi u zoni pojačanog nadzora. Slijedom svega navedenog, ova će lokacija i dalje biti svakodnevno nadzirana, a prekršitelji sankcionirani te očekujemo da će duže razdoblje kontinuiranog postupanja prema prekršiteljima dovesti i do kvalitetnih rezultata i time bolje protočnosti prometa.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content