Članica Gradskog vijeća Maša Magzan je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:
Poštovani gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21) odgovorite na pitanje: čija je odgovornost uređenje drvoreda u ulici J. P. Kamova na Pećinama?
Pitanje postavljam temeljem upita građana koji se pitaju tko je i zašto uneredio ovaj drvored. Na sljedećem linku https://www.facebook.com/share/vDSkawX92mYdgidS/? se nalazi objava i slike koje ilustriraju nered i nepostojanje unificiranog koncepta uređenja ovog drvoreda, odnosno prostora oko svakog stabla.

Unaprijed zahvaljujem,
Maša Magzan, nezavisna vijećnica

Odgovor

Gradski drvoredi imaju oko 8.500 stabala koja se redovito održavaju u okviru Upravnoga odjela za komunalni sustav i promet, Odsjeka zajedničke komunalne djelatnosti i uređuju prema pravilima struke, sredstvima odobrenim Programom i planom održavanja komunalne infrastrukture. S obzirom da se ta financijska sredstva raspoređuju na sve uređene javne zelene površine na području Grada Rijeke, trošenje zahtijeva racionalnost.

U Ulici Janka Polić Kamova redovito se uklanjanju suhe, bolesne i oštećene grane, kao i one koje smetaju prometu, nadzemnim vodovima i okolnim objektima. Za istaknutije kako je južna strana drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova orezana 2022. godine, a sjeverna djelimice tijekom ove zime. No, zahvat nije okončan zbog nepoštivanja obavijesti zabrane parkiranja automobila i to bi se trebalo dovršiti tijekom ovoga proljeća.

Bolesna ili znatno oštećena stabla redovito se uklanjaju. Sadnja se ne obavija unazad dvije godine, zbog prekopa nogostupa od strane HEP-a, ali će se nastaviti u drugoj polovici ove godine. Po ovom pitanju svakako je potrebno imati razumijevanja i povjerenja u nadležni odjel, kao i samu struku, koja doista nastoji raditi na očuvanju gradskih drvoreda, ali i svih drugih zelenih površina u našem gradu.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović