Član Gradskog vijeća Marinko Koljanin je, na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 25. travnja 2019. godine, iznio kako se dr. Jelena Roganović, pročelnica Odjela za hematologiju KBC-a, nedavno požalila da već nekoliko godina šalje upite Gradu Rijeci da osigura smještaj za roditelje djece oboljele od malignih bolesti, te ga zanima da li Grad i Županija mogu naći neko adekvatno rješenje za to?

Odgovor

Klinički bolnički centar Rijeka se 2008. godine obratio Gradu Rijeci sa zamolbom za sufinanciranje rekonstrukcije prostora za boravak roditelja bolesne djece na lokalitetu Kantrida. Radilo se o neuređenom prostoru koji je KBC Rijeka namijenio za tu svrhu, u sklopu bolnice Kantrida. Za uređenje prostora Grad je izdvojio 100.000,00 kuna. Tako su stvoreni adekvatni uvjeti za cjelodnevni boravak roditelja djece koja se nalaze na liječenju u bolnici.  Nikakav drugi zahtjev za osiguranjem prostora, odnosno stana, od strane KBC-a Rijeka i prof.dr.sc. Jelene Roganović, Grad Rijeka nije dobio.

Iako je osnivač KBC Rijeka Republika Hrvatska, što znači da je i obveza države da ulaže sredstva u uređenje prostora i nabavu opreme, Grad Rijeka kontinuirano, u skladu s mogućnostima, u razdoblju od 2002. do 2018. godine, nastoji pomoći KBC-u Rijeka, a sve u cilju boljih uvjete liječenja naših građana. U navedenom je razdoblju Grad Rijeka za potrebe KBC Rijeka utrošio ukupno 10.020.559,32 kune. U sklopu tog iznosa je i iznos od 250.000,00 kuna za sufinanciranje uređenja prostora i nabave medicinske opreme za potrebe Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju.

Grad Rijeka spreman je na suradnju, vezano za rješavanje i ovoga pitanja i nema razloga ne osigurati stan za navedene potrebe. No, s obzirom da se radi o roditeljima koji dovode djecu na liječenje sa šireg područja, odnosno s područja Županije Primorsko-goranske i Županije Istarske, opravdano je tražiti da se u rješavanje ovoga pitanja, odnosno osiguravanje smještaja, trebaju uključiti i navedene županije.

Trenutačno Grad Rijeka, nažalost, nema adekvatan stan koji bi se nalazio u blizini Dječje bolnice „Kantrida“, a koji bi poslužio roditeljima oboljele djece.

Koristim ovu priliku podsjetiti kako je upravo mojom Odlukom, a na prijedlog Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Grad Rijeka do sada dodijelio deset stanova za stambeno zbrinjavanje liječnika i medicinskog osoblja.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content