Članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,

molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanja u nastavku.

Da li je odluka o angažiranju agencije za dovođenje radnika – vozača iz trećih zemalja donešena na sjednici Skuštine društva Autotroleja ili Uprave Autotroleja? Ujedno Vas ljubazno molim da apelirate da se na mrežnim stranicama Autotroleja objave zapisnici sjednica Skupštine održani nakon 5. travnja 2023. (dakle za posljednjih 13 mjeseci), s obzirom da trenutno nisu dostupni.

Unaprijed zahvaljujem
Iva Rinčić
nezavisna vijećnica

Odgovor

Odluka o zapošljavanju stranaca, odnosno angažiranju agencije za posredovanje u zapošljavanju donesena od strane Uprave KD Autotrolej te su s njom na sjednicama upoznati, kako predstavnici Nadzornog odbora, tako i članovi Skupštine Društva.

Što se tiče zapisnika, KD Autotrolej kao tijelo javne vlasti na službenoj Internet stranici www.autotrolej.hr, objavljuje informacije o održavanju sjednica Skupštine Društva te zaključke, odnosno odluke s istih, koje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici https://www.autotrolej.hr/autotrolej/sjednice-skupstine-drustva/, a sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović