Član Gradskog vijeća Marin Račić je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio sljedeće pitanje:
„Poštovani gospodine Gradonačelniče, zanimalo bi me da li su napravljene studije alternativnih sustava javnog gradskog prijevoza, konkretno električnih autobusa ili autobusa na vodik? Ukoliko jesu, molim rezultate tih studija, a ukoliko nisu (ili su u izradi) molim informaciju kada bi studije trebale biti gotove? Da li se razmišlja o promjeni trasa pojedinih autobusnih linija kako bi se omogućila primjena električnih autobusa pošto oni nisu optimalno rješenje za teren s nizom strmih uspona kao što je u Rijeci i okolnim naseljima?“.

Odgovor

Studije uvođenja električnih autobusa ili autobusa na vodik još nisu pripremljene, ali su u tijeku pripreme za izradu elaborata. U međuvremenu se pomno razmatralo u kojem smjeru će biti raspisani natječaji za nabavku autobusa za javni gradski prijevoz putnika na alternativna goriva, odnosno hoće li natječaji biti raspisani za vozila na električnu energiju ili na vodik.

Nadalje, s obzirom da će se uvođenje alternativnih goriva osigurati kroz dva izvora financiranja, točnije putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti- NPOO i putem Integriranih teritorijalnih programa- ITP, usklađuju se mogućnosti preklapanja oba modela financiranja kroz razradu projektnog zadatka za izradu studije izvodivosti s C/B analizom i elaborata za Izradu idejnog rješenja uvođenja alternativnih pogona u javni prijevoz putnika u Gradu Rijeci i riječkom prstenu.

Spomenuta studija izvodivosti i elaborat bi trebali biti gotovi do objave natječaja za nabavku autobusa i infrastrukture koji će financirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja putem NPOO, odnosno objave natječaja za ITP projekte koji će financirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a prema informacijama s kojima raspolažemo, riječ je o kraju tekuće, odnosno o početku iduće godine.

Što se tiče dijela upita koji se odnosi na izmjene trasa linija zbog primjene električnih autobusa, za istaknuti je da se razmatraju promjene trasa pojedinih linija te da su pripremljeni i prijedlozi promjene pojedinih trasa dijametralnih linija na način da se one razdijele na dvije linije, istok i zapad, i da veza za prijelaz s jedne na drugu liniju bude u centru grada na nekom od terminala, odnosno stajališta autobusa javnog gradskog prijevoza koji bi s aspekta sigurnosti udovoljavali prometno-tehničkim karakteristikama za siguran prekrcaj putnika, kao što su primjerice Jelačićev trga, prigradski terminal Delte, Fiumara, Žabica i sl.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović