Član Gradskog vijeća Marinko Koljanin je, na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 28. studenoga 2017. godine, iznio kako je primijetio da postoji jedan komunalni problem, a to je kapitalni projekt obalna šetnica – zapad AP zona. Podsjetio je da je gradonačelnik 2015. godine u Novom listu objavio da je završen javni natječaj za izradu projektne dokumentacije obalna šetnica s plažom – zapad, vrijedan 800.000 kuna te da bi tijekom 2016. godine trebala biti gotova projektna dokumentacija. Upitao je da li je dokumentacija gotova, koja su sredstva Europske unije odobrena i da li se u skoroj budućnosti planira spojiti šetnica od 6 km sa postojećom šetnicom Opatija Lovran?

Odgovor

S ciljem izgradnje obalne šetnice od Preluka do Brodogradilišta 3.maj, odnosno Lučice Brgudi, Grad Rijeka pokrenuo je kapitalni projekt pod nazivom Obalna šetnica s plažama – zapad. Riječ je o šetnici dužine gotovo 5,8 km, koja će povezati postojeće i novouređene plaže te postojeće i planirane sportske, rekreativne i turističke sadržaje smještene duž zapadne obale grada.

S tim ciljem Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pokrenuo je izradu projektne dokumentacije, a radi složenosti prostornih i vlasničkih odnosa, projekt je podijeljen u više dionica i to: dionica A koja obuhvaća postojeće Šetalište Milića Jardasa od plaže nazvane ,,S zavoj11 do turističkog naselja Kostabela u izgradnji te kolno-pješački pristup Šetnici s Opatijske ceste, dionica B, koja obuhvaća nastavak prethodno opisane dionice do plače Bivio i dionica C, koja obuhvaća trasu obalne šetnice od plaže Bivio do plaže Ploče u podnožju kompleksa bazena, gdje se nadovezuje na već izvedenu dionicu obalne šetnice.

Do kraja 2016. godine izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dionice A i izgradnju dionice B te su izdane lokacijska dozvola za gradnju dionice B, odnosno građevinska dozvola za rekonstrukciju dionice A. Osim postupaka izdavanja dozvola, tijekom 2017. godine provedeni su postupci nabave, izrađene podloge i pokrenuta izrada idejnog rješenja trase obalne šetnice na dionici C. Riječ je o složenom postupku projektiranja s obzirom na konfiguracije obale, ali i okolnost da na navedenoj dionici još uvijek nije utvrđeno područje pomorskog dobra, što značajno otežava planiranje zahvata od izrazito javnog interesa. Također, u 2017. godine pokrenuta je i izrada projektne dokumentacije za proširenje plaže Kostanj (u sklopu dionice A), koja je namijenjena osobama smanjene pokretljivosti, a kojima je povećanje površine i kapaciteta plaže nužno potrebno.

Što se tiče realizacije projektiranih zahvata, temeljem dosadašnje prakse, nije utemeljeno očekivati osiguravanje financijskih sredstava putem europskih fondova. Međutim, tijekom dosadašnjega rada na realizaciji kapitalnoga projekta, Odjel je uspio u apliciranju na natječaju Ministarstva turizma Republike Hrvatske koje je 2016. godine dodijelilo 300.000,00 kuna te na natječaju Primorsko-goranske županije koje je iste 2016. godine dodijelila 213.000,00 kuna, za sufinanciranje izrade projekata za dionicu A i B. Također, Odjel je 2017. godine ponovno aplicirao na Natječaj za dodjelu potpora za projekte Primorsko-goranske županije koja je za izradu projektne dokumentacije za dogradnju plaže Kostanj dodijelila potporu od 50.000,00 kuna. Na ovaj način, u izradu projektne dokumentacije do sada je uloženo 631.357,00 kuna iz Proračuna Grada te 563.000,00 kuna iz navedenih izvora.

U dogledno vrijeme svakako je namjera riječku obalnu šetnicu spojiti s opatijskim Lungomarom, međutim spojni dio pripada administrativnom području Grada Opatije, što znači da je realizacija tog dijela u nadležnosti Opatije.

Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content