Član Gradskog vijeća Duško Milovanović je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio sljedeće pitanje:
„Molio bih informaciju o statusu zgrade koja se nalazi na Gomili, k.č. 42307/20, k.o. Stari grad. U katastru se navodi da je zgrada u posjedu Grada Rijeke, vlasništvo mi nije poznato.
Predmetna zgrada je u značajno dotrajalom stanju te ista, radi dijelova zgrade koji otpadaju (fasada, krov, limarija), predstavlja opasnost za prolaznike. Također, kako se radi o ruševini, nije prikladno da se u nalazi u urbanoj sredini, a kamoli u strogom centru grada.
Zbog navedenog, molim odgovor gradonačelnika kakvi su planovi s navedenom zgradom te da li se barem planira njeno uklanjanje dok se ne utvrdi buduća namjena iste. Svjestan sam da se na navedenoj zgradi nalazi spomen ploča koja se ne smije oštećivati, ali sam siguran da se njezin značaj može istaknuti i na drugi odgovarajući način.
Ako Grad Rijeka nije vlasnik zgrade, molim informaciju koje su radnje poduzete prema vlasnicima da se zgrada odgovarajuće uredi?“

Odgovor

Prema informacijama koje sam dobio iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objekt o kojemu je riječ predstavlja trokatnu građevinu na adresi Pod kaštelom 25, izvorno izgrađenu i korištenu za stanovanje, a koja je, po okončanju postupka imovinsko-pravne pripreme, u cijelosti postala vlasništvo Grada Rijeke.

Naime, Detaljnim planom uređenja Stari grad, donesenim 2008. godine, područje Gomile između zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Ulice Marka Marulića te ulice Slogin kula i tzv. Primorske kuće, namijenjeno je izgradnji kompleksa podzemne garaže i nadzemnih sklopova stambeno-poslovnih građevina, a u cilju revitalizacije ovoga dijela Staroga grada. U tom kontekstu, Detaljnim planom utvrđena je površina za izgradnju podzemne garaže iznad koje je planirana izgradnja novih nizova i blokova, uglavnom mješovite namjene, a u cilju rekonstrukcije dijela povijesne matrice Staroga grada, među kojima i poteza Ulice Petra Hektorovića, Marka Marulića i Pod kaštelom. Iz navedenih razloga, a kako bi se omogućila izgradnja podzemne garaže, Detaljnim planom predviđeno je uklanjanje nekoliko pojedinačnih građevina, među kojima i građevine Pod kaštelom 25.

Kroz postupak imovinsko-pravne pripreme koji je uslijedio, zbrinuti su vlasnici, odnosno korisnici stanova, zgrada je onesposobljena za daljnje korištenje i kao takva pripremljena za predaju tvrtki Bononia d.o.o., s kojom je Grad Rijeka, temeljem provedenog javnog natječaja, sklopio Predugovor o osnivanju prava građenja. Budući da se još uvijek nisu stekli uvjeti za realizaciju ugovornih obveza, spomenuta zgrada ostala je u vlasništvu i na održavanju Gradu Rijeci. Ovisno o procjeni realnih mogućnosti i vremena nastavka aktivnosti na privođenju područja Gomile planiranoj namjeni, Grad Rijeka odlučit će o daljnjem zadržavanju u prostoru ili eventualnom uklanjanju predmetne zgrade.

Skip to content