Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,

molim da mi temeljem članka 67., a u svezi članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje: koliko je već reprezentativni poslovni prostor na adresi Korzo 7 (ex H&M odnosno „Karolina riječka“) izvan funkcije – prazan, postoji li kakvo otvoreno dugovanje (pod)zakupnika i koliko ono iznosi, te kada građani Rijeke mogu očekivati da će isti biti ponovno u funkciji?

Unaprijed zahvaljujem
Davor Štimac
nezavisni vijećnik

Odgovor

Ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi Korzo 7, 9 i 11, između društva ZBIG d.o.o. kao zakupca i Grada Rijeke kao zakupodavca, sklopljen je 1. listopada 2012. godine, na razdoblje od deset godina. Predmet ugovora bio je zakup poslovnog prostora ukupne površine 1.283 četvornih metara, za koji je utvrđena cijena od 20,88 eura po četvornom metru.

Zaključkom prethodnog gradonačelnika, od 23. siječnja 2013. godine zakupcu, trgovačkom društvu ZBIG d.o.o., odobreno je jednokratno davanje u podzakup poslovnog prostora pod istim uvjetima iz spomenutog Ugovora od zakupu i to trgovačkom društvu Hennes&Mauritz d.o.o. (H&M), počevši od 23. siječnja 2013. godine. Stoga je, 23. siječnja 2013. godine, sklopljen Dodatak Ugovora o zakupu kojim je navedeni Zaključak potvrđen kao ugovorna volja zakupodavca i zakupnika te Zaključak čini sastavni dio samog Dodatka ugovoru.

Trgovačko društvo H&M, 30. rujna 2021. godine, vratilo je ovaj poslovni prostor Gradu Rijeci, prazan od osoba i stvari, od kada je taj prostor bez korisnika, odnosno zakupca.

Za dio potraživanja u iznosu od 5.008.523,53 kn, što će se dodatno uvećati za pripadajuće troškove i kamate, a koje Grad ima prema zakupcu na ime razlike zakupnine i podzakupnine koju je, kao podzakupodavac, trgovačko društvo ZBIG d.o.o. naplaćivalo od trgovačkog društva H&M, pred Trgovačkim sudom u Rijeci vodi se sudski postupak između trgovačkog društva ZBIG d.o.o. i Grada Rijeke, koji još nije okončan.

Mojim Zaključkom, od 15. veljače 2022. prihvaćen je zahtjev Primorsko-goranske županije da se za dio poslovnog prostora u prizemnoj etaži zgrade na adresi Korzo 7, sklopi ugovor o zakupu sa Primorsko-goranskom županijom, kako bi se omogućio ulaz u županijsku upravu s Korza. Temeljem tog Zaključka prostor površine 80 četvornih metara izuzet je iz kompletnog prostora (Korzo 7,9,11) te je sklopljen ugovor o zakupu između Grada Rijeke, kao zakupodavca i Primorsko-goranske županije, kao zakupnika, na vrijeme od deset godina, za obavljanje djelatnosti opće javne uprave, uz cijenu zakupa od 16 eura po četvornom metru.
Tijekom 2021. godine poslovni prostor na adresi Korzo 7, 9 i 11 objavljen je u četiri javna natječaja za davanje u zakup, dok je za preostali poslovni prostor Korzo 9 i 11, ukupne površine 1.202 četvorna metra, tijekom 2022. godine, objavljeno sedam javnih natječaja i to za više različitih djelatnosti za koje je iskazan interes raznih gospodarskih subjekata.

Nažalost, unatoč iskazanom interesu gospodarskih subjekata, nizu održanih sastanaka i pokazivanju prostora, za njega još uvijek nije pristigla prijava na natječaj.
Trenutačno, prostor nije izložen natječaju jer je inicirano korištenje toga prostora za potrebe kulturnih, odnosno izložbenih sadržaja tijekom ljetnih mjeseci, a sve s ciljem obogaćenja turističke ponude u samom centru našega grada. Ovakve aktivnosti, budući da kontinuirano pristižu iskazi interesa za ovaj prostor, vjerujemo, dodatno će potaknuti interes gospodarskih subjekata i istaknuti atraktivnost ovog prostora koji je arhitektonski i povijesno, iznimno značajan za naš grad, a sve kako bi i mogući budući zakupac, valorizirao njegove vrijednosti i lokaciju.

Iz svega prethodno navedenog, vidljivo je da Grad Rijeka intenzivno poduzima radnje iz svoje nadležnosti kako da se prostor ponudi zainteresiranim gospodarskim subjektima i na taj način ostvari prihod gradskog Proračuna.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović