Članica Gradskog vijeća Maša Magzan je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:
Poštovani gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21) odgovorite na pitanje: može li se omogućiti stanarima oko Žabice opskrba domaćinstva i iskrcavanje potrepština na mjestima u Trpimirovoj gdje je bila autobusna traka?
Pitanje postavljam u ime stanara Žabice, a posebice onih starije životne dobi koji su imali povlašteni parking na Rivi, a sada na Delti i kojima je problem nositi kupljeno od Delte do Žabice.

Unaprijed zahvaljujem,
Maša Magzan, nezavisna vijećnica

Odgovor

Kao što znate, trenutačno se u centru grada izvode iznimno opsežni radovi projekta aglomeracije Rijeka, čiji je investitor Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Za navedene radove bilo je potrebno izraditi opširno prometno rješenje privremene regulacije prometa gradskog centra u kojemu su detaljno sudjelovale sve stručne službe Grada Rijeke, Rijeka plusa d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o.

Prometnim rješenjem bilo je potrebno zadovoljiti i potrebe dostave, planirajući detaljno njihove pozicije, s obzirom na zatvaranje pristupa Korzu, izmještena autobusna stajališta javnog gradskog prijevoza, potrebe riječke tržnice, osobe sa invaliditetom, kao i potrebe taksi vozila i to na način da se osigura neometano prometovanje vozila.

Stručne službe detaljno od prvoga dana prate funkcioniranje privremene regulacije prometa. Vidljivo je da nema većih poteškoća, kako u protočnosti, tako ni po pitanju sigurnosti prometa. Prema potrebama, prometno rješenje u kontinuitetu se, na prijedlog stručnih službi, nadopunjava u smislu što boljeg daljnjeg funkcioniranja prometa.

Što se pak tiče potreba stanara Žabice, u Trpimirovoj ulici, na poziciji nekadašnjeg autobusnog stajališta, označena su dostavna i parkirna mjesta namijenjena taksi vozilima.

Analizom potrebe dostavnih službi, u odnosu na zatvaranje Adamićeve ulice a time i posljedično onemogućavanje pristupa Korzu i Starom Gradu u smislu opskrbe, na prijedlog stručnih prometnih službi povećan je broj parkirnih dostavnih mjesta u zoni koja gravitira Korzu. Kako bi postojeći autobusni kolodvor u uvjetima privremene regulacije prometa mogao neometano funkcionirati te s obzirom na veliki broj izdanih autotaksi dozvola od strane Grada Rijeke, u njegovom okruženju označena su dodatna parkirna taksi mjesta.

Premda se prometnim rješenjem nastojalo uvažiti i uskladiti potrebe građana i poslovnih subjekata, svjesni smo da u ovakvim uvjetima privremene regulacije prometa nije svima omogućeno bar kratkotrajno parkiranje u blizini stana ili poslovnog prostora, za potrebe dovoza stvari i si. Nažalost, na navedenoj poziciji koju predlaže članica Gradskoga vijeća, a obzirom na označena dostavna parkirna mjesta i taksi vozila, nije moguće parkiranje te time ometanje odvijanja opskrbe i taksi prijevoza.

Sve i da se na navedenoj poziciji supstituiraju navedena parkirna mjesta u ona za kratkotrajno parkiranje stanara Žabice, to je teško prometno provedivo jer poučeni iskustvima, većinom onda takva parkirna mjesta iskorištavaju i svi građani, a najmanje stanari, a to je pak nemoguće stalno kontrolirati. Stoga ovakvo rješenje ne bi polučilo konkretne rezultate.

Uvažavajući potrebe svih stanara centra grada, a ne samo onih na Žabici, važno je naglasiti da je Zakonom o cestama, Odlukom o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke te Odlukom o uređenju prometa na području grada Rijeke dozvoljeno privremeno zauzeće javnoprometne površine u svrhu određenih potreba. To znači da, ukoliko pojedini građani imaju potrebe dovoza određene veće opreme ili dostave namještaja, tehnike i dr., uvijek mogu od Upravnog odjela za komunalni sustav i promet ili Hrvatskih cesta ukoliko se radi o državnoj cesti, zatražiti privremeno zauzeće dijela javnoprometne površine u svrhu kratkotrajnog zaustavljanja i iskrcavanja takve vrste robe te se to gotovo uvijek i odobri. Isto to vrijedi i za stanare na području pješačkih zona, odnosno Korza i Starog grada.

Međutim, za redovne potrebe iskrcavanja manjih stvari ili opreme na ovoj poziciji neposredno ispred stambenih objekata to nije bilo moguće ni prije, tijekom redovne regulacije prometa pa tako nije ni sada u okolnostima privremene regulacije prometa, upravo zato što bi to bilo jako teško kontrolirati Osim toga, kada bi takvo što omogućili, to bi stvorilo veći prometni nered u smislu nepropisnog parkiranja i ometanja regulacije prometa.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović