Član Gradskog vijeća Duško Milovanović je vezano za sanirani deponij Viševac, na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 30. svibnja 2019. godine, iznio kako je 2017. godine u testni pogon pušteno postrojenje za proizvodnju električne energije, pa ga zanima da li Gradonačelnik ima povratnu informaciju o funkcioniranju energane odnosno da li energana uredno funkcionira budući da je u studiji rečeno da će ona biti u potpunosti ekonomski održiva i da će se samim time smanjivati plinovi koji se ispuštaju u atmosferu?

Odgovor

Postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina na saniranom odlagalištu neopasnog otpada Viševac, započelo je s probnim radom 15. rujna 2016. godine, a nakon uspješno provedenih potrebnih ispitivanja, 31. siječnja 2017. godine, ishođena je i dozvola za trajni pogon. Uporabna dozvola ishođena je 20. lipnja 2017. godine. Temeljem ugovora  o prodaji električne energije sklopljenog sa HEP-om, 10. lipnja 2016., sva proizvedena  i u mrežu isporučena električna energija je preuzeta i plaćena prema ugovorenoj cijeni. Do 30. travnja 2019. godine proizvedeno je ukupno 4102 MWh električne energije i naplaćeno 1.263.493,87 kn (bez PDV-a).

Od početka rada postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina, 15. rujna 2016., sav prikupljeni odlagališni plin se energetski iskorištava i ne spaljuje se na visokotemperaturnim bakljama. Time se postiže značajan pozitivan učinak na zaštiti okoliša, uzimajući u obzir ekvivalent proizvedene električne energije iz neobnovljivih (fosilnih) izvora energije. Nadalje, imajući u vidu da je izgrađeno postrojenje u neposrednoj blizini stambenih objekata i da cijeli period rada postrojenja nije bilo pritužbi, KD Čistoća naglašava da je pažljivim pristupom odabiru opreme dodatno pridoneseno zaštiti okoliša.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content