Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67., a u svezi članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje: postoji li mogućnost da se javnom rasvjetom obuhvati i ulica Franje Račkoga i Ulica Grobnička cesta od Banskih vrata do križanja na Orehovici (spoj sa ulicom Kačjak)?

Prema informacijama koje smo dobili od građana, javna rasvjeta u ulici Franje Račkoga odnosno Grobničkoj cesti završava kod Banskih vrata, dok je dio od Banskih vrata do križanja sa ulicom Kačjak neosvijetljen u večernjim satima.

Skrećemo pozornost da u tom (neosvijetljenom) dijelu cestu presijeca i planinarska staza – šetnica koja vodi iz kanjona Rječine prema Trsatu, a svjedočili smo nedavno i pogibiji jedne osobe kod kućnog broja 70 u ulici Franje Račkoga (vijest dostupna na linku: https://www.novilist.hr/novosti/crna-kronika/u-bolnici-preminuo-pjesak-kojeg-je-u-rijeci-pregazio-pijani-mladic-policija-trazi-svjedoke/).

Unaprijed zahvaljujem

Davor Štimac
nezavisni vijećnik

Odgovor

Tijekom 2018. godine Grad Rijeka financirao je izradu glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dijelu ulica Franje Račkog i Grobničke ceste, od pozicije u blizini k br. 1 na Grobničkoj cesti prema zapadu, cca 1.230 m. Iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav obaviješten sam da je projektom predviđena izgradnja 44 rasvjetna mjesta sa 44 LED svjetiljke, a to uključuje i rasvjetu prometnice s rasvjetnim tijelima montiranim na vrh rasvjetnoga stupa te rasvjetu samog tunela „Banska vrata“ s 9 svjetiljki koje se planiraju ugraditi na svod tunela. Nova rasvjeta napajala bi se iz postojeće trafostanice TS Orehovica 2.

Ukupna duljina trase novog kabela javne rasvjete iznosi 1.161 metar, a procijenjena vrijednost izgradnje javne rasvjete prema navedenom projektu iz 2018. godine iznosila je 172.540 eura, odnosno 1.300.000,00 kn.

Nažalost, Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju ovoga projekta u ovoj godini nije bio u mogućnosti planirati navedena sredstva te će se realizacija ovoga projekta razmotriti za 2024. godinu.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović