Članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke pisanim putem zatražila da joj gradonačelnik odgovori na pitanje:
„Zašto Grad Rijeka na proslavi 1. svibnja, u organizaciji gradske organizacije SDP Rijeka čiji je predsjednik, u parku pored Trsatske gradine, nije osigurao prikupljanje komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom?
Konkretno, na predmetnoj lokaciji pored Trsatske gradine bilo je postavljeno pet (5) spremnika isključivo namjene prikupljanja miješanog komunalnog otpada – preostali otpad (zeleni spremnici), a niti jedan spremnik namijenjen za plastiku (žuti spremnici), dok je sudionicima proslave dijeljeno jelo i piće isključivo u plastičnom asortimanu (plastične čaše, plastični tanjuri, plastične žlice i vilice, itd.) koji treba biti odlagan u odgovarajuće (žute) spremnike“.

Odgovor

Prema informacijama koje sam dobio iz Komunalnog društva Čistoća d.o.o., na ovogodišnjoj proslavi Međunarodnog praznika rada u parku pored Trsatske gradine, Grad Rijeka prikupljanje komunalnog otpada osigurao je u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Žuti spremnici namijenjeni su za prihvat plastičnog, metalnog i višeslojnog ambalažnog otpada koji je prije odlaganja u spremnik potrebno isprazniti od sadržaja i isprati s vodom. Kako se na navedenoj lokaciji nije moglo osigurati ispiranje korištenog pribora u kojemu su građani ostavljali i ostatke hrane, a s obzirom da onečišćenu plastiku ne preuzima niti jedan oporabitelj, za ovu proslavu postavljeni su samo spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada u koji spada i sav onečišćeni reciklabilni otpad.
S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović