Član Gradskog vijeća Marinko Koljanin je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio sljedeće pitanje:

Molim vas, vezano za problem neugodnih imisija i neugodnog smrada crkotina odnosno životinjskog otpada, koje godinama trpe stanovnici Ulice Lukovići, Ulice Kozala te općenito svi koji se zateknu u određenom radijusu oko područja u vlasništvu Grada Rijeke u Ulici Lukovići, koje je dano u zakup Veterinarskoj stanici Rijeka d.o.o., da odgovorite što čini Grad Rijeka da riješi ovaj problem ?

Odgovor

U odnosu na postavljeno pitanje, dostavlja se sljedeći odgovor.

Prilikom izvršenog očevida komunalnih redara, prostor Veterinarske stanice Rijeka bio je uredan; u okolici nije zamijećen nikakav neugodan miris, već se on osjeti u sredini prostora stanice, odnosno u neposrednoj blizini kontejnera za smještaj otpada životinjskog porijekla – od rashladnog uređaja na kontejneru koji služi da se sadržaj ne usmrdi.
Poslovni prostor kojeg koristi Veterinarska stanica Rijeka je sabiralište nusproizvoda životinjskog porijekla (zbrinjavanje otpada iz mesnica, klaonica, ribarnica, restorana i si.), i to: Kategorija 1: životinjske lešine sa javne površine, i Kategorija 3: životinjski otpad pri proizvodnji hrane (riba, meso, kosti).
Na prostoru sabirališta nalaze se dvije građevine za potrebe stanice (ured, komore, skladište i si.) te dva kontejnera za smještaj navedenih nusproizvoda. Svakodnevno se dovozi životinjski otpad te prilikom ubacivanja u kontejner može doci do pojave neugodnih mirisa. Odvoz kontejnera je čist jer se kontejneri odvoze „puno za prazno“, odnosno sadržai se ne prekrcava.
Do pojave neugodnih mirisa dolazi pri odvozu lešina kamionima tvrtke AGROPROTEINKA d.d. Kamioni ostavljaju za sobom neugodan miris te ih je Veterinarska stanica upozorila da ih češće čiste i peru.

Očevid i zapisnik je sačinjen sa voditeljicom sabirališta, gospođom Milkom Mijanović, dr.vet.med. koja je dala na uvid zapisnike Veterinarske inspekcije od 4. srpnja 2018. (klasa: 322-07/18-07/97) i Inspekcije zaštite okoliša od 12. lipnja 2018. (Klasa: 351-02/18-01/1293), a u kojima nema nikakvih nepravilnosti u radu sabirališta. Inspekcijski nadzori su provedeni temeljem prijave mjesnog odbora Brašćine-Pulac.

Grad Rijeka je u postupku sklapanja ugovora o zakupu za predmetni prostor koji je namijenjen za djelatnost veterinarske stanice.

Budući da Grad Rijeka nije osnivač Veterinarske stanice Rijeka d.o.o., nije u mogućnosti preseliti je niti na jednu drugu adekvatnu lokaciju.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr. sc. Vojko Obersnel

Skip to content