Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 21. srpnja 2022. godine, iznio da su gradske tržnice od srpnja 2017. godine pod upravom poduzeća Rijeka plus i činjenica je, a što je razvidno i iz Izvješća o poslovanju (koje je na dnevnom redu današnje sjednice), da je broj zakupljenih mjesta malen i da je zapravo svega 393, od 740 raspoloživih mjesta, u zakupu. Na tržnici Brajda, može se reći da je ona zapravo mrtva, svega 11 od 102. Ta tržnica danas zapravo ne postoji i to je jedna od, usudio bi se reći, zaista tragedija Grada Rijeke. Problemi su tu od klimatizacije, koja se svako toliko kvari, sanitarnih čvorova koji se ne održavaju, čistoća je loša i ima ih vrlo, vrlo malo. Oko tržnice se slobodno sele stolovi u produžetku Verdijeve prema Kazalištu i ne zna se tko to dozvoljava. Oko tržnice nema nigdje bankomata i prometna blokada je strašna, a mora se raditi krug oko čitavog kvarta. Tamo se iskrcava riba i grad je praktički blokiran. Ne razumije zašto se barem Ulica Boduli ne prebaci u dvosmjernu ulicu pa da se na neki način ubrza taj promet. Uglavnom, na čitavom tom području vlada kaos. Čuli su da nema voditelja, nema kontrola, nema nadzora i ljudi koji tamo rade vrlo su nezadovoljni, a korisnici su još nezadovoljniji, a slika koju ostavlja grad u toj jednoj od najturističkijih zona ili nečemu što bi to moglo biti je zaista loša. Zanima ga što se po tom pitanju misli poduzeti, jer smatra da to ne smije biti ogledalo našeg grada.

Odgovor

Naime, vezano za pojašnjenja i uzroke koji neposredno dovode do smanjenja broja zakupaca na riječkim tržnicama, prvenstveno je važno napomenuti da su sveopće gospodarske prilike i pad kupovne moći naših građana, alocirali kupce u dobro opremljene trgovačke centre, koji znatno povoljnijom, uvoznom robom široke potrošnje i prehrambenim proizvodima definitivno potiskuju i konkuriraju kupovini na tržnicama. U neposrednoj blizini Centralne tržnice posluju čak tri trgovačka centra, u blizini tržnica Brajda i Zamet otvoreni su novi marketi, dok se u blizini tržnice Zamet otvorio jedan supermarket. Svi oni, izravno konkuriraju tržnicama svakodnevnim akcijskim cijenama svojih proizvoda.

Nadalje, prirodnim odljevom i odlaskom u mirovinu, zakupci zatvaraju svoje obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i trgovačka društva, a zbog nemogućnosti pronalaska i zapošljavanja radnika-prodavača na tržnicama, zakupci nisu u mogućnosti nastaviti svoje poslovanje te otkazuju ugovore o zakupu.

Ujedno, nedostatak lokalnih OPG-ova, čiji nositelji,  zbog znatnih troškova, ne nalaze isplativost dolaska iz okolnih županija te svoje proizvode plasiraju putem drugih kanala distribucije. Trenutno je na Centralnoj tržnici prisutno svega 10,20% zakupaca koji nisu registrirani u regiji Primorsko-goranske županije,

Nadalje, s obzirom da na tržnicama postoji dovoljan broj slobodnih prodajnih mjesta, ugovorni su zakupci uvidjeli veću isplativost dnevnog gotovinskog zakupa koji im kao takav omogućuje veću financijsku isplativost, ali i fleksibilnost prodaje, odnosno mogućnost nedolaska u vrijeme loših vremenskih uvjeta, manjka asortimana ili slabijih tržnih dana kao što su primjerice, ponedjeljak i utorak.

Na tržnici Brajda trenutno su sklopljeni Ugovori o zakupu za 9 prodajnih mjesta, dok se putem povremenog dnevnog zakupa svakodnevno koristi dodatnih 5-8 prodajnih mjesta.

Temeljem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci, prodajno mjesto, skladišni ili drugi prostor na tržnicama daje se u zakup na temelju provedenog postupka javnog natječaja. Napominjem i kako TD Rijeka plus d.o.o. redovito provodi postupak javnog natječaja za zakup svih slobodnih prodajnih mjesta, skladišnih ili drugih prostora.

Vezano uz probleme s klimatizacijom, točno je da je, potkraj mjeseca lipnja, uslijed iznimno visokih temperatura u gradu te velikog broja rashladnih uređaja i komora koji se nalaze u prostoru II. paviljona i koji dodatno stvaraju visoke temperature prostora, došlo do otežanog rada klimatizacijskog sustava. Djelatnici TD Rijeka plus d.o.o. i ugovornog partnera za održavanje i servis klimatizacijskog sustava otklonili su poteškoće.

Također, TD Rijeka plus d.o.o. ima sklopljen ugovor sa izvršiteljem usluga čišćenja unutarnjih i vanjskih prostora tržnica, koji su odabrani postupkom javne nabave. Čišćenje se odvija svakodnevno, nakon radnog vremena, ali i za vrijeme rada tržnica, a djelatnici Službe tržnica redovito kontroliraju kvalitetu čišćenja kako vanjskih tako i unutarnjih prostora, te se eventualni nedostaci otklanjaju u najkraćem roku. Problem na vanjskom prostoru stvaraju osobe koje u noćnim satima provode vrijeme na prostorima tržnica, kada, nerijetko uz konzumaciju alkoholnih pića, za sobom ostavljaju nered i smeće.

Nadalje, trenutna sezona i dalje pokazuje kako je riječka tržnica iznimno turistički atraktivna, što dokazuju i visoke ocjene na Internet platformama.

Vezano za pitanje prometne problematike, važno je istaknuti kako je sam koncept tržnice takav da on iziskuje dostavljanje robe, te su u tu svrhu u neposrednoj blizini ocrtana i parkirna dostavna mjesta. Neminovno je da se na tom prostoru koji je ujedno i najstroži centar grada, stvaraju gužve, zbog velikog broja automobila, kao i činjenice da zaista mnogobrojni pojedinci nepropisno zaustavljaju i parkiraju svoja vozila, čime u nepovoljan položaj stavljaju sve one sudionike u prometu koji se uredno pridržavaju prometnih pravila i propisa. Područje je i pod video nadzorom, upravo kako bi se minimiziralo prethodno navedeno, a i sami građani i zakupci, te ovlaštene osobe riječkih tržnica na isto upozoravaju prometno redarstvo koje je nadležno za prekršaje iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Vezano za pitanje o prometnoj regulaciji, 2011. godine izvršena je izmjena prometa zbog potreba putničkog terminala te je projektom Lučke uprave Rijeka i Grada Rijeke ulica postala jednosmjerna. Navedeni zahvat rađen je prvenstveno s namjerom bolje organizacije prijema automobila za obalni putnički terminal. U tom su kontekstu učinjeni i zahvati proširenja pločnika radi povećanja sigurnosti pješaka i postavljanja ugostiteljskih objekata, pa je današnja ulica uža nego ranije, što uz sve prethodno navedeno stvara problem i gužve.

Također, napominjem kako je netočna činjenica da nedostaje mehanizama kontrole na tržnici. Naime, Služba tržnica TD Rijeka plus d.o.o., smještena je na samoj tržnici upravo kako bi u svakom trenutku mogla promptno reagirati i biti na licu mjesta, što je svakodnevna praksa i obveza djelatnika.

Zaključno, podsjetit ću i da je TD Rijeka plus d.o.o. od 2017. godine, otkako je preuzeo upravljanje tržnicama, uložio velika sredstva kako bi se poboljšala usluga te kako bi zakupci i kupci mogli imati još bolje iskustvo na riječkoj tržnici. Vjerujem da su investicije, poput reparacije betonskih stolova, novi kiosci, drveni štandovi, sanacija krova ribarnice, zamjene instalacija i ličenje i slično, uistinu jasan pokazatelj da se  tržnicom upravlja maksimalnim naporima.

Na koncu, uvjeren sam kako će riječka tržnica, uz dodatne napore i ideje te uz sinergiju svih gradskih struktura, ostati i dalje jedan od prepoznatljivih simbola našega grada.

S poštovanjem,

Gradonačelnik
Marko Filipović