Članica Gradskog vijeća Maša Magzan je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:

Poštovani gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21) odgovorite na dopunsko pitanje– zašto Grad Rijeka, po mogućnosti u suradnji sa Primorsko goranskom županijom, JOŠ UVIJEK nije poduzeo ništa (osim angažiranja policije i komunalnog redarstva) kako bi se osmislilo i organiziralo prikladno i sigurno obilježavanje za riječke maturante (tradicionalna Norijada)?

Inicijalno je pitanje postavljeno u svibnju 2022. (https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2022/05/Odgovor-Ma%C5%A1i-Magzan-obilje%C5%BEavanje-posljednjeg-dana-nastave-za-rije%C4%8Dke-maturante.pdf), a ponavljam ga jer i prošle i ove godine i dalje svjedočimo neorganiziranom lutanju mladih sa sve više baklji i dimnih bombi u nekontroliranim uvjetima u centru grada. Iako u odgovoru od prije 2 godine stoji da „Grad iskazuje potporu prema novim, kvalitetnijim i primjerenijim oblikom obilježavanja zadnjeg dana škole,“ zanima me KAKO, KADA I PREMA KOME jer niti potrebe niti minimalni sigurnosni uvjeti za maturante nisu zadovoljeni?

S obzirom da spontano gravitiraju prema Delti, možda je rješenje zatvoriti parking na jedan dan i mladima omogućiti centralni prostor za zabavu i druženje?

Unaprijed zahvaljujem,
Maša Magzan, nezavisna vijećnica

Odgovor

Prije svega, želim naglasiti da Grad Rijeka najoštrije osuđuje svako neprimjereno ponašanje tijekom proslave završetka nastavne godine, ali i inače.

Važno je istaknuti da Grad Rijeka nije osnivač srednjih škola, već je to Primorsko-goranska županija, stoga organizacija i koordinacija događaja kao što je Norijada nije primarno u našoj nadležnosti. Unatoč tomu, Grad Rijeka uvijek nastoji pružiti podršku i suradnju u cilju osiguravanja sigurnosti i prikladnosti ovakvih događanja.

I dalje smo otvoreni za suradnju sa Županijom i srednjim školama kako bismo pronašli najbolje rješenje za sigurno i organizirano obilježavanje završetka školske godine.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović