Članica Gradskog vijeća Maša Magzan je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila dopunsko pitanje:

Poštovani gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21) odgovorite na dopunsko pitanje vezano uz inicijalno pitanje čija je odgovornost uređenje drvoreda u ulici J. P. Kamova na Pećinama?
Na ovo pitanje postavljeno 26. travnja odgovor je stigao 22. svibnja, no bez obrazloženja pa ponavljam upit: zbog čega na Pećinama ne postoji unificirani izgled prostora oko svakog stabla, odnosno tko je i zašto na ovaj način u(ne)redio ovaj drvored?
U odgovoru se pozivate na racionalno trošenje sredstava za uređenje zelenih površina što se podrazumijeva samo po sebi pa molim pojašnjenje veze između racionalnog trošenja sredstava i neurednog izgleda drvoreda na Pećinama? Također pozivate na razumijevanje i povjerenje što je nakon uklanjanja stabala u Istarskoj ulici na Kantridi i nakazno obrezanog zelenila uz cestu na području tzv. Panorame ili Pavlovca, Costabelle i Preluka, kao i brojnih epizoda nemara prema zelenim površinama u gradu zaista nerealno očekivanje. Zaključno molim pojašnjenje zbog čega se ne organizira i ne provodi sustavna briga o ovom drvoredu (u posljednje dvije godine nema sadnje, a orezivanje je nedovršeno)?

Unaprijed zahvaljujem,
Maša Magzan, nezavisna vijećnica

Odgovor

U Ulici Janka Polić Kamova tijekom redovitoga održavanja drvoreda  uklanjaju se suhe, bolesne i oštećene grane, kao i one koje smetaju prometu, nadzemnim vodovima i okolnim objektima. Za istaknuti je kako je južna strana drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova orezana 2022. godine, a sjeverna djelomično tijekom ove zime. Zahvat nije u cijelosti okončan zbog nepoštivanja obavijesti zabrane parkiranja automobila, ali će se radovi nastaviti i nadalje tijekom godine, prema stanju na terenu. Budući da stabla nisu iste starosti pa time niti dimenzija, orezivanju se pristupa pojedinačno, ovisno o tome je li riječ o suhim i polomljenim granama ili onima koje smetaju nadzemnim instalacijama, prometu ili okolnim građevinama. Stoga bi drvored koprivića mogao imati najujednačeniji izgled na prostoru gdje su sva stabla zasađena u isto vrijeme, a što u Ulici Janka Polić Kamova nije moguće.

Cijelo stablo uklanja se isključivo kad je riječ o bolesti stabla ili su stabla  jako oštećena. Međutim, zbog prekopa nogostupa od strane HEP-a, sadnja nije bila moguća određeno vrijeme. Tijekom svibnja ove godine, na prazna mjesta u drvoredu zasađeno je pet koprivića, što će se nastaviti i u zimskom razdoblju. Izuzetak je prostor iznad ogradno-potpornog zida, gdje se gradi crkva. Naime, zbog potrebe gradilišta, kako se ne bi oštećivala mlada stabla, Riječka nadbiskupija ima obvezu ista posaditi po završetku radova.

O ujednačavanju korita na ovoj i drugim lokacijama drvoreda vodi se briga u sklopu planova za održavanje prometnica i nogostupa, odnosno planiraju se sredstva rekonstrukciju korita oko stabala, a što se namjerava realizirati u narednom razdoblju.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović