Član Gradskog vijeća Marinko Koljanin je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavio pisanim putem sljedeće pitanje:

″Da li se rokovi izvođenja opsežnih radova u Krešimirovoj mogu smanjiti i da li je realna opcija da se uvede dvosmjenski rad?″

Odgovor

Radovi u Krešimirovoj ulici, jednoj od prometno najvažnijih ulica u gradu Rijeci, izvode se u vrlo složenim uvjetima. Tijekom izvođenja radova osigurava se istovremena sigurna prometna funkcionalnost dolaska i odlaska vozila iz centra grada prema njegovom zapadnom dijelu te uvjeti za tehničku realizaciju projekta. Kako su tehničku realizaciju projekta do sada usporavali nailasci na arheološka nalazišta te na vrlo stare neoznačene instalacije ili one koje su izvedene na drugim lokacijama od očekivanog, evidentiranog, a što je između ostalog već uzrokovalo i ponovnu izradu projektne dokumentacije vezane uz izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture, završetak radova nije realno očekivati prije ugovorenog roka izvođenja. Posebno nije realno očekivati dodatno smanjenje roka završetka izvođenja radova, s obzirom da se neplanirane i neočekivane situacije mogu ponoviti i kod nastavka izvođenja radova.

Zajednica ponuditelja koja izvodi radove do sada nije zatražila produženje roka, što podrazumijeva završetak radova sukladno ugovorenom roku, a tome daje dodatnu sigurnost i činjenica što su oba izvođača radova – GP KRK d.d. i GODINA d.o.o., koji čine zajednicu ponuditelja, aktivni na gradilištu.

Iako bi se uvođenjem dvosmjenskog rada mogla ubrzati realizacija, a time i završetak projekta, uvođenje predloženog načina rada nije realna opcija, jer podrazumijeva i osiguranje dodatnih novčanih sredstava. Vjerujem kako ste upoznati s osiguranim bespovratnim europskim sredstvima za rekonstrukciju i dogradnju oko kilometar sustava javne odvodnje otpadnih voda te poboljšanje postojećeg sustava javne vodoopskrbe, čiji je investitor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Realizacija svakog EU projekta, pa tako i ovoga kojim su obuhvaćeni radovi u Krešimirovoj, strogo je definirana u svim segmentima, pa i financijskom. Upitna je mogućnost izvođača radova za angažiranjem dodatnih ekipa, s obzirom na opće poznatu situaciju u građevinarstvu. Svakako će se s izvođačima radova provjeriti mogućnost da radove izvode u produženom vremenu kada to budu vremenske prilike dozvolile te koliki bi u tom slučaju bio dodatni trošak za ovakav njihov dodatni angažman.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content