Član Gradskog vijeća Duško Milovanović je, na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 29. ožujka 2018. godine, vezano za kompleks Benčić čestitao arhitektu Dinku Peračiću za nagradu koju je dobio za projekt uređenja Muzeja, ali i Gradu koji je pratio tu realizaciju koja je produkt takve nagrade. Zanima ga nastavak realizacije uređenja cijeloga kompleksa. Prema najavama treba se nastaviti uređenje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u sljedećoj fazi u kojoj bi se on proširio u postojećoj zgradi, a kako se radi o značajnom objektu za grad Rijeku koji će drastično promijeniti vizuru tog dijela grada, misli da bi građanima trebalo prenijeti nekoliko riječi o tome.

Ujedno je predložio da se za članove Vijeća organizira obilazak i prezentacija buduće vizure tog dijela Grada.

Odgovor

Sukladno ciljevima iz strategije razvitka kulture 2013.-2020., cjelovita obnova bloka nekadašnjeg područja Benčić je u tijeku. Radovi na obnovi Palače Šećerane su službeno započeli, sa rokom dovršetka do prosinca 2019. godine. Obnova se provodi u sklopu projekta Europske unije Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine putem kojeg Grad Rijeka kao nositelj ostvaruje sufinanciranje u iznosu od 69 milijuna kuna. Obnovljena palača postat će novo sjedište Muzeja grada, a njegovo otvorenje planirano je za prvu polovicu 2020. kao dio programa Europske prijestolnice kulture.

Projekt obnove tzv. T objekta, buduće Gradske knjižnice i tzv. Ciglenog objekta, buduće Dječje kuće, u završnoj su fazi vrednovanja u sklopu natječajne prijave za sredstva Urbane aglomeracije Rijeka. Konačna odluka o sufinanciranju obnove ova dva objekta iznosom većim od 69 milijuna kuna očekuje se tijekom ovoga mjeseca, nakon čega će se pristupiti javnoj nabavi za odabir izvođača radova. Sva potrebna dokumentacija već je pripremljena.

Projekt izgradnje nove komunalne infrastrukture i javne površine u bloku ex Benčić u završnoj je fazi izrade troškovnika i pripreme javne nabave, nakon čega će uslijediti javni poziv za odabir izvođača radova.

Što se tiče zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti koja je već djelomično u funkciji, nastavak projekta se odvija u dvije faze. U prvoj se razrađuje stavljanje u funkciju ostatka prizemlja, kroz projekt Povežimo se baštinom u sklopu Urbane aglomeracije i ITU mehanizma i projekt programskog pravca Kuhinja u sklopu projekta Rijeka2020. Ta bi faza trebala biti dovršena tijekom 2020. godine, uz sufinanciranje sredstvima Europske unije namijenjenih Urbanoj aglomeraciji Rijeka. U drugoj fazi, koja ovisi o brzini realizacije zamjene nekretnina sa PIK-om Rijeka, MMSU će finalno zauzeti čitavo zapadno krilo tzv. H- objekta.

Ukupna vrijednost svih opisanih radova iznosi oko 250 milijuna kuna, od čega su više od polovice sredstva iz europskih fondova i sredstva Republike Hrvatske predviđena projektom Rijeka2020.

U narednom razdoblju svakako ćemo za sve gradske vijećnike organizirati obilazak i prezentaciju budućeg izgleda tog dijela grada.

S poštovanjem,

Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content