Srijeda, 17. veljača 2016.

Detaljni plan raspodjele 10,7 milijuna za sportske klubove i udruge

kuna direktne pomoći sportskim klubovima i udrugama. Sgradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je detaljni plan raspodjele sredstava kojeg je sačinio Riječki sportski savez. S ciljem potpune transparentnosti uvjeta koji se osiguravaju za rad sportaša, plan sadrži i troškove korištenja sportskih objekata u visini od oko 36,6 milijuna kuna, koje u cijelosti financira Grad.

Više informacija

Petak, 12. veljača 2016.

Lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta

Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća, kao nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada, uveli su mobilna reciklažna dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta bit će na području grada Rijeke postavljena na 24 lokacije prema unaprijed određenom rasporedu. Predviđeno je da dvorište na svakom lokalitetu radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju. Mobilno reciklažno dvorište je…

Više informacija

Srijeda, 10. veljača 2016.

Izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2015. godinu

Vijeće MO Brajda-Dolac je na svojoj 18. sjednici, održanoj 10. veljače 2016. godine, jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2015. godinu. Izvješće možete pogledati u nastavku teksta: Izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2015. godinu Godišnje izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2015. godinu – prezentacija

Više informacija

Petak, 5. veljača 2016.

Pusni dani na Krimeji

Pozivamo sve Vas dobre volje i željne zabave da nam se pridružite na Pusni utorak, 9. veljače 2015. godine na maškaranim tancima i paljenju pusta u prostorijama MO Krimeja– Kumičićeva 50, s početkom u 18 sati.

Više informacija

Utorak, 2. veljača 2016.

Dvije Međunarodne izložbe pasa CACIB ponovno u Rijeci

Nakon iznimno posjećenih prošlogodišnjih izložbi pasa, Sportski kinološki klub Rijeka u suradnji s Hrvatskim kinološkim savezom, a pod pokroviteljstvom Grada Rijeke, od 6. do 7. veljače 2016. godine ponovno organizira dvije Međunarodne izložbe pasa CACIB u Centru Zamet i na trgu ispred Centra.

Više informacija

Utorak, 2. veljača 2016.

Dva europska juniorska prvenstva u lipnju na bazenima Kantrida

Zahvaljujući Odluci o socijalnoj skrbi kojom su uvjeti prihoda određeni znatno iznad zakonskog minimuma, od ukupnog broja korisnika raznih oblika socijalne pomoći samo 11% se odnosi na korisnike kojima Grad sukladno zakonskoj obvezi osigurava podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, a ostalih 89% korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je iznesena informacija o nacrtu Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom i informacija o domaćinstvu Europskog juniorskog prvenstva u sinkroniziranom plivanju i Europskog juniorskog prvenstva u skokovima u vodu.

Više informacija

Ponedjeljak, 1. veljača 2016.

Tribina za mlade “Tko zapravo drži vlast u državi?”

Nakon održanog središnjeg događaja projekta “Akcija za 5!”, slijedi realizacija tribine za mlade koju organiziraju učenici srednjih škola u Rijeci. Tribina će se održati 2. veljače 2016.g. s početkom u 17:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke.

Više informacija