Petak, 15. svibanj 2015.

Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području mjesnih odbora Škurinje i Drenova

U ponedjeljak, 18. svibnja 2015. godine započet će radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području Mjesnih odbora Škurinje i Drenova. Na području Mjesnog odbora Škurinje radovi će se izvoditi u ulicama Tibljaška cesta, Škurinjska cesta, Škurinjskih boraca i Put Lovrankini. Radovi na području Mjesnog odbora Drenova izvodit će se u ulicama Braće Hlača, Drenovski put, Severinska, Ive Lole Ribara, Orlanda Kučića, Ivana Žorža, Škurinjskih žrtava, Kučićki put, Goranska, Kampanja i Paškinovac. Završetak radova predviđen je u lipnju 2016.

Više informacija

Petak, 15. svibanj 2015.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2014.

Na Gradonačelnikovom kolegiju održanom u utorak, 12. svibnja prihvaćeno je Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2014. g.
U skladu sa usvojenim programima rada, financijskim planovima, te prijedlozima malih komunalnih akcija za 2014. godinu, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provodila su tijekom 2014. godine brojne aktivnosti u cilju podizanja kvalitete i standarda življenja svojih sugrađana. Aktivnosti vijeća provode se u cilju zadovoljenja potreba građana u komunalnom opremanju kao i provođenju programa iz sfere društvenog života (programi kulture, sporta, brige o djeci, ekologije, zdravstva…).

Više informacija

Četvrtak, 14. svibanj 2015.

Aktualni sat 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Sandra Krpan (SDP) – pitala je kako se planira riješiti problem prostora Gradske knjižnice Rijeka nastao zbog narušene statike u centralnom objektu zbog čega je veliki dio građe nedostupan korisnicima. Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je svjestan problema Knjižnice, prije svega u kontekstu iznalaženja trajnog rješenja, što građani i Knjižnica zaslužuju. Rješenje vidimo u novoj…

Više informacija

Četvrtak, 14. svibanj 2015.

Magdalena Lupi Alvir nova ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Rijeka

Darko Gašparović i Bože Mimica dobitnici su nagrade Grada Rijeke za životno djelo, odlučilo je tako riječko Gradsko vijeće prihvativši sve prijedloge Odbora za javna priznanja. Uručenje nagrada upriličit će se na Svečanoj sjednici koja će se održati 15. lipnja. Vijeće je za novu ravnateljicu Gradskog kazališta lutaka imenovalo Magdalenu Lupi Alvir, a na sjednici nije prihvaćeno gradonačelnikovo Izvješće o izvršenju proračuna za 2014. g., pa će se o njemu raspravljati na sljedećoj sjednici

Više informacija

Utorak, 12. svibanj 2015.

Izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu poticaj gradnji proizvodnih, industrijskih i turističkih kapaciteta

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na kolegiju informaciju o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu, s ukupno 92 stana koji će se graditi po programu društveno poticane stanogradnje, a čija bi gradnja mogla početi koncem godine. Na Gradsko vijeće upućene su i Izmjene Odluke o komunalnom doprinosu kojima se potiče gradnja proizvodnih i industrijskih kapaciteta te ulaganje u građevine turističke namjene.

Više informacija

Srijeda, 6. svibanj 2015.

Strategija postala “vizit-karta” Grada Rijeke

Prva godina realizacije Strategije Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, osim što je pružila jasan uvid u napredak projekata gradske uprave te predstavljala dodatni argument u lobiranju za određene državne projekte na području Grada Rijeke, postala je svojevrsna “vizit-karta” Grada Rijeke, pružajući potpuni uvid u trenutačno stanje, ali i velike mogućnosti razvoja. Grad Rijeka je…

Više informacija

Utorak, 5. svibanj 2015.

Darko Gašparović i Bože Mimica predloženi za nagradu Grada Rijeke za životno djelo

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel usuglasio se s prijedlogom Odbora za javna priznanja da se nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodijeli Boži Mimici i Darku Gašparoviću, o čemu će, zajedno s prijedlozima za ostale nagrade, na sljedećoj sjednici odlučivati Gradsko vijeće. Na gradonačelnikovom kolegiju bilo je riječi i o realizaciji Strategije razvoja Grada Rijeke u 2014. g., izvršenju proračuna za 2014. g. te sufinanciranju programa predškolskog odgoja.

Više informacija