Srijeda, 31. svibanj 2017.

Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske dr. sc. Nani Palinić za monografiju Riječka kazališta – nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada

Monografija je  rezultat je dvadesetogodišnjeg istraživačkog rada autorice, prije svega arhivskog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Rijeci ali i drugim arhivima te postojećih građevina na terenu, a objavljena je u izdanju Državnog arhiva u Rijeci i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Izdavanje monografije financijski su pomogli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i…

Više informacija