Utorak, 13. travanj 2010.

Izložbi “Via” likovna nagrada Ivo Kalina za 2009. godinu

Likovna nagrada Ivo Kalina za 2009. godini bit će dodijeljena izložbi pod nazivom “VIA”, izvješteno je na današnjem Gradonačelnikovom kolegiju. Uz ostalo, na kolegiju je donesena odluka o imenovanju novog Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, dodjeljivanju nepovratne potpore poduzetnicima te potpori organizaciji 4. susreta gradova i općina prijatelja djece.

Više informacija

Utorak, 30. ožujak 2010.

Zabilježen manji broj maloljetnih ovisnika

Tijekom protekle godine zabilježen je pad broja kaznenih djela zloporabe opojnih droga, kao i manji broj maloljetnih ovisnika, stoji u izvješću o zlouporabi opojnih droga u Rijeci za 2009. godinu. Dijelom je to rezultat provedbe mnogih programa, projekata i aktivnosti ustanova i udruga koje se bave prevencijom ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja mladeži, a koje svake godine financijski podupire i Grad Rijeka.

Više informacija

Utorak, 23. ožujak 2010.

Kvaliteta vode za piće na vrlo visokoj razini

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2009. godini pokazali su kako je kvaliteta vode za piće na vrlo visokoj razini te da su svi uzorci otpadne vode i mora za kupanje udovoljavali zadanim parametrima, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je predočavanjem rezultata ispitivanja obilježen Svjetski dan zaštite voda.

Više informacija

Utorak, 9. ožujak 2010.

Nastavak podrške integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovnu nastavu

Grad Rijeka će sa 130 tisuća kuna financirati nastavak projekta “Mobilni stručni tim – podrška integraciji učenika s teškoćama u lokalnu zajednicu”, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju putem pomoćnika u nastavi olakšava uključenje u redovni odgojno-obrazovni rad u osnovnim školama, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Prihvaćen je i tekst javnog poziva za subvencioniranje riječkih poduzetnika, za što je osigurano 450 tisuća kuna.

Više informacija

Utorak, 2. ožujak 2010.

Korisno sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellessu

Grad Rijeka i u 2010. godini nastavit će koristiti Ured hrvatskih regija u Bruxellesu, odlučeno je na 21. gradonačelnikovom kolegiju. Naime, od 2007. godine, kada Grad sudjeluje u radu Ureda, predstavnici Grada Rijeka i gradskih ustanova sudjelovali su na brojnim sastancima, prezentacijama i seminarima iz područja gospodarstva, kulture, školstva, zdravstva i energetike te postali partneri u nizu projekata financiranih sredstvima Europske unije.

Više informacija

Utorak, 23. veljača 2010.

Grad Rijeka potpisnik Zelene digitalne povelje

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke Vanja Smokvina borave u Bruxellesu na skupu ICT for Energy Efficiency – Informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost, u sklopu mreže važnih europskih gradova EUROCITIES, kojega je organizirala Europska komisija. Tijekom održavanja skupa riječki je gradonačelnik potpisao pristup Grada Rijeke Zelenoj digitalnoj povelji koja većim i važnijim europskim gradovima donosi obvezu iznalaženja kreativnih puteva i načina da uz primjenu informatičko-komunikacijske tehnologije, u svojim sredinama i šire djeluju na smanjenju emisije stakleničkih plinova za 30% do 2020. godine.

Više informacija

Utorak, 16. veljača 2010.

U obnovu pročelja i krovova do sada uloženo 4,4 milijuna kuna spomeničke rente

Od 2007. godine, kada se koriste sredstva iz Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, za programe iz spomeniče rente izdvojeno je 4,4 milijuna kuna, a ove godine planira se izdvojiti gotovo 2,6 milijuna kuna. S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je novi pravilnik o korištenju sredstava rente za provođenje Programa.

Više informacija

Utorak, 9. veljača 2010.

Kandidatura Rijeke za Mediteranske igre 2017

S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je prijedlog o isticanju kandidature Grada Rijeke za organizaciju Mediteranskih igara 2017. godine. Također, donesen je prijedlog da Grad Rijeka bude jedan od osnivača trgovačkog društva “Žičara Učka” za izgradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom koja bi s mora vozila na Učku, a usvojen je i plan raspodjele sredstava za treninge i natjecanja sportaša u sklopu Javih potreba u sportu, s procjenom troškova korištenja sportskih objekata za udruge obuhvaćene planom.

Više informacija

Utorak, 26. siječanj 2010.

Efikasno izdavanje dozvola za gradnju

Postotak riješenosti akata kojima se odobrava gradnja tijekom 2008. i 2009. godine, od kada je taj posao prešao u nadležnost Grada Rijeke, iznosi 94%, što pokazuje izuzetno veliku efikasnost nadležnog odjela. Uspostavljeno je ažurno rješavanje predmeta, a sam postupak se pokreće odmah po zaprimanju zahtjeva pa se akti rješavaju u zakonskom roku.

Više informacija

Utorak, 12. siječanj 2010.

Povećana sredstva za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Unatoč ekonomskoj krizi koja se odrazila i na gradski proračun, Grad Rijeka će za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2010. izdvojiti 9.034.500 kuna, što je za 1% više nego protekle godine. Kako je istaknuto na gradonačelnikovom kolegiju, tim će se sredstvima poduprijeti provođenje 120 programa, među kojima i nekoliko novih, s ciljem zadržavanja postignutog standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za Riječane.

Više informacija