Grad Rijeka osnivač je Psihijatrijske bolnice Lopača a surađuje i sa svim važnijim zdravstvenim ustanovama na svom području.

Važnije zdravstvene ustanove u Rijeci

Suradnja Grada Rijeke sa zdravstvenim ustanovama

Grad Rijeke pruža financijsku potporu zdravstvenim ustanovama pri uređenju prostora, nabavi medicinske i nemedicinske opreme i cjeloživotnom obrazovanju stručnjaka. Uz to, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama građanima se osiguravaju pojedine zdravstvene djelatnosti koje im inače ne bi bile dostupne (npr. posebna dežurstva liječnika). Grad, također, podupire pojedine programe i projekte koje predlažu te ustanove i surađuje sa stručnjacima na izradi edukativno-promotivnih publikacija.

 

Srijeda, 7. prosinac 2016.

Održan edukativni skup Školica zdrave prehrane

U vijećnici Grada Rijeke održan je edukativni skup „Školica zdrave prehrane“ kao dio istoimenog programa kojeg provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s Odjelom za odgoj i školstvo Grada Rijeke. Cilj skupa i programa je usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece i očuvanje zdravlja kroz edukaciju učenika i njihovih nastavnika.

Više informacija

Srijeda, 7. rujan 2016.

Nema jamstava da su osigurana sredstva za izgradnju nove bolnice

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel na redovnoj konferenciji za medije ponovno se osvrnuo na problem izgradnje nove bolnice na Sušaku. Istaknuo je da unatoč nedavnoj svečanosti povodom početka radova na iskopu građevinske jame za objekte prve faze izgradnje, nema razloga za zadovoljstvo, jer i dalje nema jamstava da će se iz državnog proračuna ili iz kreditnih aranžmana osigurati novac za gradnju cijelog bolničkog kompleksa. Predstavio je također i najnovije podatke o poslovanju riječkih poduzetnika u 2015. godini.

Više informacija

Četvrtak, 1. rujan 2016.

Započeli radovi prve faze izgradnje nove bolnice na Sušaku

Na lokalitetu Sušak KBC-a Rijeka započeli su radovi na iskopu građevinske jame u sklopu prve faze izgradnje nove bolnice čime je nastavljen projekt objedinjavanja riječkog KBC-a na jednoj lokaciji. Osim toga, svečano je otvoren i novi Centar za podvodnu i hiperbaričnu medicinu te predstavljen novonabavljeni CT uređaj.

Više informacija