Grad Rijeka osnivač je Psihijatrijske bolnice Lopača a surađuje i sa svim važnijim zdravstvenim ustanovama na svom području.

Važnije zdravstvene ustanove u Rijeci

Suradnja Grada Rijeke sa zdravstvenim ustanovama

Grad Rijeke pruža financijsku potporu zdravstvenim ustanovama pri uređenju prostora, nabavi medicinske i nemedicinske opreme i cjeloživotnom obrazovanju stručnjaka. Uz to, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama građanima se osiguravaju pojedine zdravstvene djelatnosti koje im inače ne bi bile dostupne (npr. posebna dežurstva liječnika). Grad, također, podupire pojedine programe i projekte koje predlažu te ustanove i surađuje sa stručnjacima na izradi edukativno-promotivnih publikacija.

 

Utorak, 1. lipanj 2010.

Značajne aktivnosti prometnog i komunalnog redarstva

Rezultati prvih osam mjeseci rada prometnog redarstva pokazuju opravdanost osnivanja ove gradske službe, koja uz komunalno redarstvo brine o prometnom i komunalnom redu u Rijeci, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju. Naglašeno je kako veća efikasnost ovih službi može biti postignuta tek zakonskim proširivanjem njihovih ovlasti po uzoru na praksu komunalne policije brojnih europskih gradova.

Više informacija

Utorak, 16. veljača 2010.

U obnovu pročelja i krovova do sada uloženo 4,4 milijuna kuna spomeničke rente

Od 2007. godine, kada se koriste sredstva iz Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, za programe iz spomeniče rente izdvojeno je 4,4 milijuna kuna, a ove godine planira se izdvojiti gotovo 2,6 milijuna kuna. S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je novi pravilnik o korištenju sredstava rente za provođenje Programa.

Više informacija

Srijeda, 10. studeni 2004.

Otvoren kardiološki laboratorij KBC-a Rijeka

U KBC na Sušaku u Rijeci otvoren je novi, drugi dio kardiološkog laboratorija, čime je kompletirana adaptacija prostora kojeg je prvi dio završen i otvoren pred godinu dana, kada je započela s radom i nova angiosala.

Više informacija

Četvrtak, 23. rujan 2004.

Potpisan okvirni sporazum o izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Prvi korak ka izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Rijeka napravljen je danas u Rijeci potpisom okvirnog sporazuma kojim se Vlada RH, Županija Primorsko-goranska i Grad Rijeka obvezuju da u roku od 60 dana definiraju način financiranja, dinamiku izgradnje te imenuju svoje predstavnike u povjerenstvo koje će koordinirati sva aktivnosti oko izgradnje Nove bolnice

Više informacija