Srijeda, 28. prosinac 2022.

Potpisivanje ugovora o uključivanju željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke

U četvrtak, 29. prosinca 2022. godine, u 09.30 sati, u Salonu Grada Rijeke, Korzo 16/I. kat, bit će potpisan Ugovor o uključivanju željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke kojim se nastavlja dosadašnja suradnja na promicanju integriranog prijevoza putnika i uključivanje željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza.

Više informacija