Utorak, 27. veljača 2024.

Delegacija Kopra u posjetu Gradu Rijeci

Gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović sa suradnicima održao je niz radnih sastanaka s delegacijom Grada Kopra, na čelu s gradonačelnikom Alešom Bržanom, koja je došla u posjetu Gradu Rijeci.

Više informacija

Utorak, 27. veljača 2024.

Delegacija Kopra u posjetu Gradu Rijeci

Gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović sa suradnicima održao je niz radnih sastanaka s delegacijom Grada Kopra, na čelu s gradonačelnikom Alešom Bržanom, koja je došla u posjetu Gradu Rijeci.

Više informacija

Utorak, 27. veljača 2024.

Radionica enkaustike u MO Kantrida

U srijedu, 28. veljače od 17-19 sati na Kantridi, u Domu Mirka Ćurbega, Lovranska 10, nastavlja se radionica ENKAUSTIKE (stara slikarska tehnika s peglom i voštanim bojama) pod vodstvom članice Elde Persi-Filiferović.

Više informacija

Utorak, 27. veljača 2024.

Otvorena je prva stranica

Otvorena je prva stranica slikovnice – knjige u Ulici Drage Gervaisa. Morčić vas čeka, ne more pobeć, gđa Rožman ga je fermala. Uživajte!

Više informacija