Članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:
Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje u nastavku.
Već duže vrijeme građani ukazuju na činjenicu da se u centru Rijeke na javnim površinama (stupovi, izlozi, vrata zgrada, drveće, itd.) ilegalno i svakodnevno postavljaju raznorazni oglasi (skupljači otpada, obavijesti o događanjima, reklame…). Takvi su oglasi u pravilu zalijepljeni s ogromnim količinama selotejpa i teško ih je odstraniti.
Da li je Grad Rijeka ikada nešto poduzeo u svezi ove problematike koja traje već duže vrijeme, koji su razlozi da se takve intervencije u prostoru ne uklanjaju, da li su obaviještene inspekcijske službe da provjere tko ih postavlja, te da li se eventualno poduzimaju daljnji koraci sankcioniranja?

Unaprijed zahvaljujem
Iva Rinčić
nezavisna vijećnica

Prilozi: fotografije

Odgovor

Odlukom o komunalnom redu Grada Rijeke određeno je kako je postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno samo na površinama i predmetima predviđenim za tu svrhu te će se pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nedozvoljenim mjestima kazniti.

Unatoč postojanju pravne regulative, odnosno gradskih propisa, za istaknuti je da nadležna gradska službe ima teškoće u njihovoj provedbi. Naime, kako bi komunalni redar mogao sankcionirati počinitelja neophodno je da kao službena osoba osobno bude prisutan u vrijeme i na mjestu počinjenja prekršaja, s obzirom daje tako definirano Prekršajnim zakonom. Najčešće je vrlo teško pronaći osobe koji nepropisno postavljaju materijale, a ukoliko se to i dogodi, one komunalnom redaru ne žele dati podatke, često su arogantne i nasilne te napuštaju mjesto prekršaja, što dovodi do toga da je utvrđivanje identiteta počinitelja otežano bez suradnje policijskih službenika. Jednako tako, nemoguće je predvidjeti gdje i kada će se plakatiranje dogoditi, tim više što se ono najčešće događa u noćnim satima.

Ono što komunalni redari čine, u okviru svojih ovlasti i mogućnosti, pojačane su kontrole. Za sve oglasne materijale koji su neovlašteno postavljeni na užem području centra grada Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. izdaje se nalog za njihovim uklanjanjem koje, što se, uz sve ostale redovne obveze, sustavno provodi.

Unatoč svim prethodno navedenim otegotnim okolnostima vezano za pronalazak počinitelja prekršaja i vođenje daljnjeg postupka, važno je naglasiti da se kontinuirano nastoje pronaći i neka druga rješenja kako bi se ovaj problem sveo na najmanju moguću mjeru, a u konačnici trajno riješio.
S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović