Član Gradskog vijeća Marinko Koljanin je, na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 30. svibnja 2019. godine, iznio kako se u bivšem klubu Opera, unutar kompleksa kina Teatro Fenice, snimala kultna serija Kula tmine. Podsjetio je da je na 9. sjednici Gradskog vijeća 24. svibnja 2018. godine, Gradsko vijeće većinom glasova, osim HDZ-a koji je bio suzdržan, prihvatilo tri zaključka. Prvi je da se zadužuje gradonačelnik da, u suradnji s vlasnikom Rijeka kinom i Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture, ispita mogućnost da se spriječi daljnje propadanje i urušavanje te zgrade, drugi je da se ispita mogućnost da Grad Rijeka sudjeluje u kupovini suvlasničkog dijela devet desetina zgrade Teatro Fenice i da u suradnji s vlasnikom izvrši procjenu koliko bi stajala adaptacija zgrade i treći je da se utvrdi mogućnost najma te zgrade u neke svrhe koje bi Grad koristio. Interesira ga da li se ovih godinu dana nešto od toga realiziralo?

Odgovor

Zgrada Teatra Fenice u Rijeci, Dolac 13, izgrađena je na k.č.br. 938/1 z.k.ul. 5414 k.o. Rijeka, a pripada joj i dvorište na k.č.br. 938/3. Dio zgrade namijenjen je obavljanju kulturne djelatnosti, a dijelom i ugostiteljske i on je u posjedu i stvarnom vlasništvu Rijeka kina d.o.o., što je u vlasničkom listu određeno kao 9/10 idealnih dijelova zgrade. Suvlasnički dio zgrade na zapadnom dijelu objekta od 1/10 idealnog dijela odnosi se na stambeni dio zgrade u kojemu se nalazi sedam stanova s posebnim ulazom i kućnim brojem 13a, a koji su svi prodani od strane Grada Rijeke tadašnjim stanarima. Iz toga proizlazi da je zapravo 1/10 zgrade u privatnom vlasništvu bivših stanara – sadašnjih vlasnika stanova. Ukupna neto površina stanova iznosi 272,42 m². Upis Grada, dakle, samo je formalne naravi. Zapravo Grad nema suvlasništva u zgradi.

U postupku pretvorbe društvenih tvrtki Gradsko kinematografsko poduzeće Rijeka, čiji je pravni prednik Rijekakino d.o.o. Rijeka, iz procjene vrijednosti društvenog kapitala izuzelo je vrijednost dijela nekretnine i to spomenutih sedam stanova.

Ova zgrada izgrađena je 1914. godine i ima status kulturnog dobra s upisanim pravom prvokupa u korist Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu kulturne baštine. Tijekom povijesti prošla je nekoliko rekonstrukcija i sanacija u postojećim gabaritima te se smatra legalno izgrađenom zgradom.

Neto površina zgrade, bez stanova, iznosi 5.659,37 m², od čega se na teatar odnosi 3.863,22 m², a na Operu ostatak. Zgrada do danas nije etažirana, što bi bilo nužno učiniti da se iz zemljišnih knjiga briše formalno upisani suvlasnički dio Grada Rijeke. U zemljišnim knjigama zabilježeno je odbacivanje prijedloga predlagatelja Rijekakino d.o.o. za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka, iz čega se može zaključiti da je suvlasnik pokrenuo postupak, radi uređenja imovinsko-pravnog statusa nekretnine.

Jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća 2012. godine odbijena je ponuda Rijekakina d.o.o. za korištenje prava prvokupa Teatra Fenice po procijenjenoj vrijednosti o 7,1 milijun eura, zbog previsoke cijene. Potom je 2016. godine iz Rijekakina usmeno najavljena ponuda za korištenje prava prvokupa nad svojim suvlasničkim dijelom po kupoprodajnoj cijeni od 2.300.000 €, međutim ponuda nije zaprimljena u nadležnom, Odjelu gradske uprave ovom Odjelu.

U nekoliko navrata Rijekakinu je sugerirano kako da riješi pitanje upisa zgrade, odnosno kakav prijedlog treba podnijeti Općinskom sudu, radi provedbe postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, nakon čega bi se mogli stvoriti uvjeti za apliciranje za sredstva Europske unije. Do danas nema zabilježbe da je takav postupak pokrenut, ali u zemljišnim knjigama postoji zabilježba da je pokrenut žalbeni postupak na rješenje kojim se odbacuje pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka predlagatelja Rijekakina.

Iz svega navedenog vidljivo je kako je Grad pokušao sudjelovati u očuvanju zgrade kao kulturne baštine, ali do sada nije mogao iskoristiti pravo prvokupa, zbog visoke cijene nekretnine. Vlasnik zgrade nije aktivno sudjelovao u očuvanju zgrade, stavljanju u funkciju, kao ni u privođenju zgrade nekoj javnoj namjeni. Niti jedan pokušaj dogovora za Grad nije bio zadovoljavajući.

U privitku dostavljam i Sporazum Grada i Rijekakina, strukturu vlasništva (stanovi) i zk izvadak.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content