Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:
Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67., a u svezi članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje: koliko je u Gradu Rijeci zaposleno osoba (stalni radni odnos na neodređeno vrijeme) na dan 28. veljače 2023, te koliko od tog broja otpada na osobe s invaliditetom zaposlene u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov. br. 157/13, 154/14, 39/18, 32/20)? Podredno molim i klasifikaciju – opis radnih mjesta na kojima su iste zaposlene.

Unaprijed zahvaljujem
Davor Štimac
nezavisni vijećnik

Odgovor

U Gradu Rijeci na dan 28. veljače 2023. godine zaposleno je 462 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

Ukupno je 19 službenika koje imaju potvrđen status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Od 19 službenika kojima je potvrđen status osobe s invaliditetom,  njih 10 upisano je u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, a koje se ubrajaju u kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom kod poslodavca u smislu članka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Što se pak tiče klasifikacije, odnosno opisa radnih mjesta na kojima su zaposlene osobe s invaliditetom, riječ je o radnim mjestima od referenta do ravnatelja. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, opis radnih mjesta nije moguće navesti, jer bi na taj način izravno uputili na osobu s invaliditetom i tako otkrili osobni podatak koji se čak svrstava u posebne kategorije osobnih podataka osjetljive prirode, točnije zdravstvene podatke.

S poštovanjem,
gradonačelnik
Marko Filipović