Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67., a u svezi članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje: koliko se vremenski kasni u dovršetku projekta Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić (Art kvart Benčić) te kada se očekuje konačna i cjelokupna realizacija tog zahvata obzirom da je isti bio i sastavni dio projekta Europska prijestolnica kulture – Rijeka 2020?

Davor Štimac
nezavisni vijećnik

Odgovor

Prema informacijama koje sam dobio iz Odjela gradske uprave za kulturu, ovaj projekt u posljednjoj je fazi provedbe. Dovršetak radova na budućem domu Gradske knjižnice Rijeka, tkz. T-objektu očekuje se u lipnju ove godine, dok se završna faza opremanja i preseljenja knjižnice očekuje tijekom druge polovice 2023. godine.

EU projekt „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ započet je u srpnju 2018. s očekivanim rokom dovršetka 16. kolovoza 2020. te je u međuvremenu, produljen, uz odobrenje Posredničkih tijela.

Razlog produljenja razdoblja provedbe projekta je nemogućnost ostvarenja pokazatelja u ugovorenom roku, što je pak prouzročeno nizom neočekivanih čimbenika koji uključuju dugotrajni postupak javne nabave radova i za Cigleni, a posebice za T-objekt koji je, osim nužnog ponavljanja postupka, produljen žalbom jednog od ponuditelja. Razlozi su i pandemija koronavirusa, naknadna saznanja o oštećenjima i narušenom stanju T-objekta, kompleksna izvedba primarne i sekundarne čelične konstrukcije te značajan poremećaj tržišta koji je rezultirao rastom cijena materijala i produljenjem rokova za njegovu isporuku. Realizacija izgradnje trenutačno je na 85 %, a nabava opreme je u tijeku.

Za istaknuti je da kompletna revitalizacija bloka Benčić kao cjeline nije bila predviđena prijavnom knjigom Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture koja je nastala 2015. godine. Prijavnom knjigom predviđena je realizacija preseljenja MMSU-a, rekonstrukcija Palače šećerane i izgradnja Dječja kuće, u sklopu istoimenog programskog pravca. Sva tri projekta realizirana su za vrijeme trajanja projekta EPK. Tako je MMSU otvoren 2017. godine, Palača šećerane 2020., a Dječja kuća 2021. godine, unatoč poteškoćama uzrokovanim koronavirusom. Stoga ne stoji tvrdnja da realizacija EPK objekata kasni. Što se tiče izgradnje Gradske knjižnice, ona nije ni bila predviđena u projektu EPK, no tijekom posljednjih monitoringa od strane nezavisnog panela Europske komisije 2018. i 2019. godine prezentirana je mogućnost da se, u kontekstu činjenice uspješnog natjecanja za sredstva fondova EU-a, kao nova infrastruktura i kao mjesto realizacije programa, koristi i nova zgrada Gradske knjižnice. Komisija je tada prihvatila da, iako nije bila dio prvotnog plana, Gradska knjižnica postane dio infrastrukture EPK i njegovog nasljeđa.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović