Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje: koliko točno iznosi obnova Palače Šećerane?
Obzirom na činjenicu da se integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ bavi obnovom i stavljanjem u funkciju i motornog broda Galeb i Palače Šećerane zanimaju me troškovi vezani isključivo uz Palaču Šećerane.
U tom smislu molim vas da vaš odgovor uz sumarni (ukupni) iznos sadržava i specifikaciju utroška vlastitih sredstava, korištenja bespovratnih sredstva, kreditnih zaduživanja i prolongata, plaćanja kamata, i svih ostalih troškova povezanim sa isključivo sa tim objektom, kao i eventualno mogućih troškova za izvršene a nefakturirane radove (ako ih ima).

Unaprijed zahvaljujem
Davor Štimac
nezavisni vijećnik

Odgovor

Ukupni iznos obnove i stavljanja u funkciju Palače Šećerane u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ iznosi ukupno 65.840.576,11 kuna, od čega su:

  • vlastita sredstva u iznosu od 6.406.394,41 kuna
  • bespovratna sredstava u iznosu od 33.708.111,11 kuna
  • kreditna sredstva 026.732,26  kuna
  • bespovratna sredstva Fonda za sufinanciranje u iznosu od 699.338,33 kune .

u nastavku dostavljam i specifikaciju troškova:

  • radovi na rekonstrukciji Palače iznose ukupno 54.620.257,79 kuna
  • oprema Palače iznosi ukupno 8.186.817,29 kuna
  • projektna dokumentacija stalnog muzejskog postava Muzeja Grada Rijeke i projektantski nadzor nad realizacijom postava iznosi ukupno 643.608,33 kuna
  • usluga stručnog nadzora radova nad Palačom iznosi ukupno 1.533.867,06 kuna
  • prateće usluge i plaće projektnog tima iznose ukupno 856.025,64 kuna

Ukupno utrošena sredstva koja se odnose na kamate po kreditnom zaduženju cijelog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ iznose ukupno 471.766,11 kuna.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović