Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 27. listopada 2022. godine, u svezi plaćanja komunalne naknade tvrtke INA, iznio kako INA zauzima veliki prostor, a prema nekim informacijama ne plaća punu cijenu komunalne naknade. Upitao je koliku cijenu komunalne naknade plaća INA i iz kojeg razloga ne plaća punu cijenu?

Odgovor

Za nekretnine u Rijeci Trgovačko društvo INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. obvezno je plaćati komunalne naknade u ukupnom mjesečnom iznosu od 203.867,70 kn.

Na području grada Rijeke INA koristi veliki broj poslovnih prostora i građevinskih zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti tog Društva. S obzirom na činjenicu da se u svim poslovnim prostorima i na svim građevinskim zemljištima ne obavlja ista djelatnost, kod svake utvrđene obveze, pri izračunu visine komunalne naknade primijenjen je odgovarajući koeficijent namjene za određenu djelatnost, propisan Odlukom o komunalnoj naknadi.

Međutim, kada je u postupku koji je prethodio donošenju rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade navedenom Društvu utvrđeno da se u pojedinom poslovnom prostoru ili na građevinskom zemljištu koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, ne obavlja nikakva poslovna djelatnost, bilo je potrebno kod izračuna visine komunalne naknade primijeniti odredbu članka 8. Odluke o komunalnoj naknadi kojom je propisano da u slučaju kada se poslovni prostor i građevinsko zemljište ne koristi za obavljanje proizvodne djelatnosti ili djelatnosti koja nije proizvodna djelatnost propisane člancima 9. i 10. ove Odluke, do dana početka njihova korištenja radi obavljanja proizvodne djelatnosti ili djelatnosti koja nije proizvodna djelatnost, koeficijent namjene iznosi 2,00 za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ili za djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti, a 0,20 za građevinsko zemljište koje služi obavljanju proizvodne djelatnosti ili djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti.

S poštovanjem
Gradonačelnik
Marko Filipović