Članica Gradskog vijeća Maša Magzan je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje koje Vam dostavljamo u prilogu.

Poštovani gradonačelniče,

molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21) odgovorite na pitanje: planira li (i kada) Grad Rijeka izraditi Strategiju socijalne skrbi vezanu uz izazov siromaštva i socijalne isključenosti djece na urbanom području Grada Rijeke?

Rezultati istraživanja prezentirani na konferenciji „Urbano dječje siromaštvo na području Rijeke i Gospića“ 27. travnja 2022. (dostupno na linku: https://www.rijeka.hr/odrzana-konferencija-urbano-djecje-siromastvo-na-podrucju-rijeke-gospica/) ukazuju na nedostatak strateških planova i potrebu za primjerenijim mjerama javnih politika i institucionalnih praksi vezanih uz siromaštvo djece i obitelji. U privitku šaljem sažetak/preporuke studije Istraživanje o siromaštvu djece i obitelji na području Rijeke i Gospića iz kojih proizlazi ovo pitanje.

Unaprijed zahvaljujem,
Maša Magzan
nezavisna vijećnica

Odgovor

Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb poznati su rezultati istraživanja o siromaštvu djece i obitelji na području Rijeke i Gospića, jer su predstavnici Grada Rijeke u tome sudjelovali kao partneri. Prepoznavanje problema siromaštva djece i obitelji, kao i podrška u našim nastojanjima da unapređujemo gradski Socijalni program uistinu je hvalevrijedna, neovisno o političkom ili bilo kojem drugom opredjeljenju. Fokusiranje na pojedini socijalni problem iz različitih izvora i perspektiva ima zasigurno veće mogućnosti rješavanja.

lako je evidentno da Grad Rijeka nema formalno usvojenu strategiju socijalne skrbi za siromašne i socijalno isključene skupine, važno je naglasiti daje socijalna politika važan dio glavnih strateških dokumenata Grada Rijeke.

O postojanju svojevrsne neformalne strategije svjedoči činjenica da je socijalna politika u Gradu Rijeci itekako utemeljena na relevantnim pokazateljima te da je proaktivna koliko god to dopuštaju proračunska sredstva.

Naime, Grad Rijeka redovito prati sve dostupne službene statističke podatke, primjerice Državnog zavoda za statistiku, HZMO-a i druge, a periodički organizira i evaluacijska istraživanja potreba i zadovoljstva korisnika svojih socijalnih mjera.

Temeljem spomenutih pokazatelja, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke dinamično se mijenja u smislu uvođenja novih vrsta pomoći, povećanja opsega pomoći ili prepoznavanja novih skupina korisnika koje kao zajednica trebamo zaštititi.

Grad Rijeka posebno je osjetljiv na dječje siromaštvo i socijalnu isključenost, o čemu svjedoči činjenica da je najveći broj postojećih socijalnih mjera usmjeren upravo njima i obiteljima te da sufinanciramo i niz projekata i programa partnerskih organizacija kojima je cilj zaštititi djecu i mlade u riziku od socijalnog isključivanja, zbog izloženosti siromaštvu, poteškoćama u razvoju ili nasilju i si.

Za istaknutije da su naši predstojeći planovi evaluirati sadašnje socijalne mjere iz perspektive korisnika, nakon čega možemo razmatrati razvoj tog specifičnog strateškog dokumenta koji bi, osim djece i obitelji, svakako trebao biti usmjeren i na druge osjetljive skupine građana.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović