Članica Gradskog vijeća Tea Mičić Badurina je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavila pisanim putem sljedeće pitanje:

“Turizam se u gradu Rijeci nametnuo kao jedan od modela razvoja grada. Sukladno tome, trebalo bi poraditi na uređenju infrastrukture i prilagodbi grada 21. stoljeću, kako bi grad postao ugodan za život, kao što su to danas mnogi europski gradovi.
Pješačke zone često su najljepši dijelovi gradova, povećavaju kvalitetu života stanovnika i poboljšavaju izgled gradova. Ti prostori oaze su za stanovnike i goste. Pored toga, puno više dolaze do izražaja kulturna dobra grada. U tom pogledu, Rijeka nije nimalo reprezentativna. Na vrlo atraktivnom lokacijama u centru grada imamo parkirališta, pješačke staze u obalnom području nisu u kontinuitetu, staza uz Rječinu je zapuštena. Svjesni smo da nije moguće učiniti velike promjene preko noći, ali početi se mora. Konkretno mislimo da je potrebno maknuti parking s Trga Riječke rezolucije. Naime, na Trgu se nalazi Stendarac, vrijedan spomenik riječke povijesti i samobitnosti, zatim crkva sv. Jeronima i Dominikanski samostan, čuvari bogate riječke sakralne povijesti. Trg funkcionira kao urbanističko povijesna cjelina i zaista je šteta to maksimalno ne valorizirati.
Za potrebe Adventa, parkiralište je bilo izmješteno, što je ocijenjeno kao pozitivan potez među građanima Rijeke.
Postoji li mogućnost da se ta opcija pretvori u trajnu, a Trg umjesto automobilima namijeni građanima i turistima?”

Odgovor

Trg Riječke rezolucije nedvojbeno predstavlja dio pješačke zone najužeg gradskog središta te je takvo njegovo korištenje i uređenje predviđeno i Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke. Štoviše, kako je riječ o površini izravno povezanoj s Trgom 128. brigade Hrvatske vojske,  tada je i ovaj Trg potrebno sagledati kao dio uređene pješačke zone, radi čega je njegova južna polovina već izuzeta iz korištenja u funkciji parkiranja, kako bi se koristila za povremena događanja.

Mogućnosti uređenja navedenih trgova ispitane su još 1998. kada je Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem koordinirao izradu “Načela za uređenje povijesno definiranih urbanih prostora riječkog Starog grada” i izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja povijesno i urbano definiranih prostora u Starom gradu kojim su obrađene i površine Trga Riječke rezolucije i tadašnjeg Trga Republike Hrvatske. Temeljem  Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja, te poštujući prioritete uređenja, pokretana je izrada projektne dokumentacije i uređenja pojedinačnih prostora Staroga grada. U smislu navedenog, predstoji nam i priprema za uređenje navedenih trgova, radi čega su pokrenute potrebne radnje.

U cilju izrade projektne dokumentacije za cjelovito uređenje površine Trga, a budući da se trg nalazi unutar zaštićene povijesne cjeline Staroga grada i ocijenjen je potencijalnim arheološkim nalazištem, tijekom 2018. godine izrađen je Konzervatorski elaborat za Trg Riječke rezolucije, Trg 128. brigade Hrvatske vojske i Držićevu ulicu. Ovim elaboratom utvrđene su površine na kojima će biti potrebno provesti sondažna istraživanja, a kao preduvjet  za izradu projektne dokumentacije.

Trga Riječke rezolucije može se prestati koristiti kao parkiralište i sigurno da može biti pješačka površina i puno prije nego završi navedeni proces, odnosno istraživanja, projektiranje, upravni postupci i sl. Na taj način dobit će se vrijeme potrebno za profiliranje najboljih načina korištenja Trga kao i za stjecanje navika od strane građana, a konačno uređenje samo će pridonijeti podizanju urbane i estetske dimenzije ovoga dijela gradskog središta.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content