Članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:

Ograđivanje prometnica – prilog uz pitanje Ive Rinčić

Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje u nastavku.

Što Grad planira poduzeti s učestalim ograđivanjem javnih prometnica od strane građana za potrebe neovlaštenog rezerviranog parkirališta (ilustracija s jedne od lokacija)?

Ograđivanje prometnica - prilog uz pitanje Ive Rinčić

Ilustracija ograđivanja prometnica – prilog uz pitanje Ive Rinčić

Unaprijed zahvaljujem
Iva Rinčić
nezavisna vijećnica

Odgovor

Odlukom o komunalnom redu propisano je da se pod površinom javne namjene smatra svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. Nadalje, istom je odredbom propisano i da se predmeti, oprema i uređaji, ukoliko su drugačije postavljeni. smatraju protupravno postavljenima, kao i da će komunalni redar rješenjem naložiti njihovo uklanjanje.

Postavljanje raznih predmeta u svrhu rezerviranja parkirnog mjesta je pojava s kojom se komunalni redari redovito susreću na terenu te s tim u vezi poduzimaju raspoložive mjere, u smislu prekršajnog sankcioniranja počinitelja kojima se ujedno nalaže uklanjanje postavljenih prepreka ili se to čini putem angažiranih službi, o trošku počinitelja. Kontrole se redovito provode ili po prijavi građana, jer, naravno, nije za očekivati da komunalni redari, istodobno mogu biti na području cijeloga grada. Stoga su, u tom smislu, od velike pomoći informacije koje nadležnim službama upućuju građani.

Svakako  treba napomenuti da postoje situacije u kojima građani mogu ishoditi odobrenje za zauzeće javne površine, primjerice za dostavu drva, izvođenje radova i sl., kada se snalaze postavljanjem određenih prepreka ili predmeta. Na taj način ostalim građanima žele dati do znanja da je ta površina privremeno rezervirana. Naravno, nisu isključene situacije zlouporabe, kada se, kako je prethodno već navedeno, poduzimaju prethodno opisane mjere.

Vjerujem da su svi svjesni problema nedostatka parkirnih mjesta u odnosu na broj vozila u prometu, što, razumljivo, izaziva negodovanje građana, posebice ukoliko je riječ o zlouporabi prava koje svima treba biti jednako dostupno. Zbog toga komunalni redari redovito kontroliraju sva gradska područja, u okviru raspoloživih mogućnosti, kako bi se takve i slične situacije prevenirale, a posebno vrijedne su informacije građana koji ukazuju na moguće nepravilnosti.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović