Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,

a) dana 30. travnja 2020., vašem predniku je postavljeno vijećničko pitanje: „Koji su planovi za Teatrino i postoj li mogućnost njegovog uređenja?“. U odgovoru na isto navedeno je bilo, cit.: „Stavljanjem u funkciju cjelovite kulturne infrastrukture u kompleksu Rikard Benčić, odnosno prenamjenom T-zgrade u Gradsku knjižnicu Rijeka, Ciglene zgrade u Dječju kuću, Palače Šećerane u Muzej grada Rijeke, uz već postojeći Muzej moderne i suvremene umjetnosti u H-objektu kompleksa Benčić, u planu je zgradu Teatrina privesti komercijalnoj namjeni koja će korisnicima kompleksa omogućiti uslužne sadržaje. …“ (odgovor dostupan na linku: https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/04/Odgovor-Predragu-Mileti%C4%87u-planovi-za-Teatrino-i-mogu%C4%87nost-njegovog-ure%C4%91enja.pdf).

b) u Materijalu – gradonačelniku na donošenje – Predmet: Provedbeni program Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine, od 22. travnja 2022. (materijal dostupan na linku: https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2022/04/Prijedlog-provedbenog-programa-Grada-Rijeke-za-mandatno-razdoblje-2021-2025.-godine-2.pdf) na str. 28. navodi se: 1. cilj projekta je obnoviti TEATRINA, zgrade izvorno korištenje za kulturne potrebe radnika (450 m²), smještene neposredno sjeverno od Palače Šećerane, a u cilju povećanja vrijednosti i atraktivnosti te broja posjetitelja samog kompleksa. Projektom se planira kreiranje modernog centra filmske umjetnosti u funkciji gradske ustanove ART Kino. Prva faza projekta podrazumijeva pripremu sve potrebne dokumentacije, dok druga faza pretpostavlja radove i prezentaciju javnosti; 2. Procijenjeni trošak provedbene mjere 7.000.000,00 HRK – 929.059,66 EUR; 3. Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS: – EU sredstva ostvarena putem natječaja; 4. Ključne aktivnosti: Priprema dokumentacije potrebne za buduće radove rekonstrukcije; 5. Planirani rok provedbe: prosinac 2022.

c) u vašem Provedbenom programu Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine, navedeno je okviru Popisa mjera za provedbu posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazatelja – Živjeti u Rijeci, 2030, Projekti programskog karaktera – Razvojni projekti: TEATRINO – revitalizacija kulturnog dobra u svrhu stvaranje modernog centra filmske umjetnosti (program dostupan na linku: https://sn.rijeka.hr/wp-content/uploads/2022/05/Provedbeni-Program-Grada-Rijeke-za-mandatno-razdoblje-2021.-2025.-godine.pdf)

U skladu s navedenim molim da mi temeljem članka 67., a u svezi članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje: u kojoj je fazi realizacija  projekta TEATRINO u Art-kvartu „Benčić“ , te kada se očekuje njegovo stavljanje u funkciju modernog centra filmske umjetnosti, sve ovo i iz razloga što je zgrada Teatrina trenutno u izrazito devastiranom stanju, a što utječe i na sveukupnu vizuru Art-kvarta?

Unaprijed zahvaljujem
Davor Štimac                                                                                                                nezavisni vijećnik

Odgovor

 U nastavku dostavljam odgovor na pitanje člana Gradskoga vijeća.

Obnovom derutnog bivšeg tvorničkog kompleksa Benčić i njegovim stavljanjem u funkciju kao žarišta gradske kulturne infrastrukture, u planu je zgradu Teatrina također privesti kulturnoj namjeni te će na taj način kompleks doista obuhvatiti različite vrste kulturnih sadržaja za građane.

Doista, Grad Rijeka razmatrao je privođenje objekta uslužnoj namjeni, međutim, protekom vremena u kojem je nakon obnove kompleksa zaživjela zapuštena gradska četvrt, svjedočili smo i razvoju uslužnih djelatnosti u neposrednoj blizini te smatram da više nema potrebe poticati dodatno tu vrstu djelatnosti u samom kompleksu.

Provedbenim programom Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine, odlučili smo se za obnovu Teatrina za potrebe modernog centra filmske umjetnosti u funkciji gradske ustanove Art-kino, čime će se ostvariti dvostruka vrijednost, a to je obnova gradske imovine koja je ujedno i kulturna baština, preseljenje gradske ustanove u prostor u vlasništvu Grada te daljnje poticanje razvoja filmske djelatnosti.

U suradnji s ustanovom Art-kino, pripremamo svu potrebnu dokumentaciju koja nam je preduvjet za javljanje na natječaje za financiranje. Trenutno razmatramo prostorne i tehničke mogućnosti objekta  i skladu s time,  Art-kino je izradilo Provjeru zadatka smještaja Art kina u prostor zgrade Teatrina, za potrebe obavljanja kinoprikazivačke djelatnosti.

Idući korak je izrada Idejnog rješenja u skladu s uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci. Naravno, kako budemo realizirali faze projekta, u skladu s time ćemo izvještavati javnost te svakako,  gradske vijećnike.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović