Utorak, 22. prosinac 2015.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Brajda-Dolac za 2016. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. donijelo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini. Za Mjesni odbor Brajda-Dolac predviđeno je ukupno 213.000,00 kuna. Za koje prioritete su raspoređena sredstva i u kojem iznosu možete pogledati u nastavku članka. Ovim planom utvrđuje se raspodjela…

Više informacija

Utorak, 22. prosinac 2015.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Zamet u 2016. godini

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46 Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015….

Više informacija

Ponedjeljak, 21. prosinac 2015.

Stigao je Sveti Nikola

U nedjelju 6. prosinca 2015. godine Vijeće MO Pašac organiziralo je za djecu sa područja MO Pašac svečani doček Svetog Nikole.

Više informacija

Petak, 18. prosinac 2015.

Riječke naj-akcije za djecu u 2015.

Grad Rijeka ove je godine na natječaj Središnjeg koordinacijskog odbora Gradovi i općine prijatelji djece za Naj-akciju za djecu koja poboljšava i uljepšava njihov život, prijavio tri akcije iz područja zaštite zdravlja i promocije zdravih životnih stilova te zaštite te očuvanja kulturno-povijesne baštine.

Više informacija

Srijeda, 16. prosinac 2015.

Festivali kao jedan od projekata Urbane aglomeracije Rijeka

U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2016. do 2020. godine, u Vijećnici Grada Rijeke jučer je održana tematska radionica na temu festivala i ostalih manifestacija. Radi se o posljednjoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

Više informacija

Srijeda, 16. prosinac 2015.

Održana prva sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke jučer je konstituirano Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka te održana prva sjednica tog savjetodavnog tijela putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020., pripremi izvješća o napretku u njezinoj provedbi te vrednovanju.

Više informacija

Utorak, 15. prosinac 2015.

23 milijuna kuna za dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije na Kostreni

U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovori za dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sanitarne kanalizacije na području općine Kostrena. Riječ je investiciji vrijednoj oko 22,5 milijuna kuna koja se financira u 90%-tnom iznosu putem programa Hrvatskih voda, odnosno zajma Europske investicijske banke i Razvojne banke Vijeća Europe. Preostali dio sredstava osigurat će se iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena.

Više informacija

Utorak, 15. prosinac 2015.

Predložen proračun Grada Rijeke za 2016. godinu

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na Gradsko je vijeće uputio Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2016. g. u iznosu 890.835.000 kuna, što predstavlja povećanje za 19,2% u odnosu na iznos proračuna za 2015. g. Uvođenjem riznice u Proračun Grada Rijeke po prvi puta su uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju, u iznosu od 91.605.191 kuna pa je zato Proračun za 2016. godinu veći od prošlogodišnjeg.

Više informacija