Srijeda, 28. ožujak 2018.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu

Direkcija od svibnja 2014. godine vodi svoju Bazu podataka u kojoj se unose svi podaci iz isprava-ugovora dobivenih od javnih bilježnika ili iz ugovora koji se odnose na promet nekretnina Grada Rijeke. Navedeni podaci unose se u aplikaciju eNekretnine za one nekretnine koje je moguće georeferencirati. Porezna uprava direktno unosi u aplikaciju eNekretnine podatke iz…

Više informacija

Srijeda, 28. ožujak 2018.

Predstava Koreo lab i plesne radionice za građane

U četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, u 11.30 sati, u Informativnom centru Grada Rijeke (Ri info), Korzo 18b, održat će se konferencija za medije na kojoj će biti najavljena predstava Koreo lab u koreografiji i izvedbi članova ansambla Baleta HNK Ivana pl. Zajca te plesne radionice za građane organizirane u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“.

Više informacija