Četvrtak, 25. listopad 2018.

Aktualni sat 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Rijeke

Sandra Krpan (SDP) upitala je gradonačelnika da pojasni stanje u brodogradilištu 3. maj i može li se ono spasiti. Gradonačelnik Vojko Obersnel kazao je kako u ovom trenutku odgovor na to pitanje ne zna nitko, budući da je situacija vrlo teška i da su se stvorili uvjeti za pokretanje stečaja 3. maja. Prema informacijama uprave…

Više informacija