Ponedjeljak, 26. veljača 2024.

Javni natječaj za male potpore u 2024. godini

Javni natječaj za male potpore u 2024. godini 1. CILJ JAVNOG NATJEČAJA Predmet Javnog natječaja je dodjela malih potpora udrugama građana za aktivnosti/projekte koje su od interesa za opće dobro i koje će Grad Rijeka financirati iz Proračuna za 2024. godinu u razdjelu Upravnog odjela gradske uprave za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života…

Više informacija

Petak, 15. rujan 2023.

Javni natječaj za odabir projekata/programa pružatelja usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u 2023. godini

JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR PROJEKATA/PROGRAMA PRUŽATELJA USLUGE RANE RAZVOJNE PODRŠKE DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I NJIHOVIM OBITELJIMA U 2023. GODINI 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA Predmet Javnog natječaja je odabir projekata/programa pružatelja usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u 2023. godini koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za…

Više informacija

Utorak, 22. siječanj 2019.

Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2019. godini

Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2019. godini Predmet javnog poziva Predmet Javnog natječaja je odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2019. godinu u razdjelu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Područja financiranja Grad će u 2019….

Više informacija

Utorak, 31. siječanj 2017.

Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavljuje Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini   Predmet javnog poziva Predmet Javnog poziva je odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2017. godinu u razdjelu Odjela gradske uprave za zdravstvo…

Više informacija