Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača imaju obvezu dostave i objave godišnjih financijskih izvještaja.

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s liste grupe birača imaju obvezu dostave i objave godišnjih financijskih izvještaja.

Godišnji financijski izvještaji s propisanim prilozima dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju.

Stupanjem na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19) 24. ožujka 2019., između ostalog, mijenja se i način dostave i objave godišnjih financijskih izvješća nezavisnih vijećnika. Financijska i druga propisana izvješća i podaci dostavljaju se ubuduće nadležnim tijelima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. Riječ je o računalnom programu putem kojeg nezavisni vijećnici dostavljaju propisana izvješća koja se potom objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva. Navedeni sustav počinje se primjenjivati za dostavu godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja odnosno za dostavu polugodišnjeg izvješća o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.
Nezavisni vijećnici dakle nemaju više obavezu objave izvješća na svojim, odnosno web stranicama jedinice lokalne samouprave, kao ni obavještavanja DIP-a o adresama tih web stranica.

Vijećnici Grada Rijeke izabrani s liste grupe birača :

Morana Jokić:

 

Marinko Koljanin

Josip Kukuljan