Četvrtak, 30. ožujak 2017.

Aktualni sat 31. sjednice Gradskog vijeća

Duško Milovanović (SDP) Postavio je pitanje vezano u projekte koji se odnose na obnovu Motornog broda Galeb i Upravne zgrade Rikarda Benčića. U medijima smo imali prilike čitati da su ti projekti prijavljeni na financiranje od strane fondova EU te da su u visokoj razini gotovljenosti. Postavio je pitanje u kojoj su fazi ti projekti,…

Više informacija

Četvrtak, 30. ožujak 2017.

Poziv na ekološku akciju

Pozivamo građane Srdoča koje smeta smeće po Srdočima i žele s istomišljenicima doprinijeti čišćim, ljepšim Srdočima da se odazovu ekološkoj akciji koja će se održati 8. travnja 2017. godine.

Više informacija