Srijeda, 30. ožujak 2022.

Svečano otvorena Hrvatska čitaonica Draga

Hrvatska čitaonica je od iznimnog povijesnog interesa Drage te predstavlja kulturnu povijest mjesta, stoga su mještani u dogovoru sa Mjesnim odborom odlučili ponovno pokrenuti rad čitaonice i Udruge i dana 16.11.2021. održana je skupština Hrvatske čitaonice Draga.

Više informacija