Član Gradskog vijeća Andrej Briščik je, na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 14. srpnja 2020. godine, postavio pitanje koje se odnosi na radnike u komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke.
Zanima ga što je sa radnicima koji su na čekanju, kojima nije produžen ugovor ili koji su dobili otkaz. Koji je broj tih ljudi, sveukupno u komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke, koji ne rade od mjeseca ožujka i kakva su njihova primanja?
Od svih ljudi koji su na čekanju, koliko je onih koji rade na terenu, a koliko je onih koji rade u uredu i da li se možda razmišljalo o tome da se onima koji rade u uredu smanje primanja kako bi posao mogli zadržati eventualno i oni koji u protivnom ne bi mogli ostati zaposleni?

Odgovor

Vezano uz upit koji se odnosi na radnike u komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke, u nastavku dostavljam sljedeće podatke po pojedinom društvu.

TD Rijeka Sport d.o.o . zaključno s danom 30. lipnja 2020. godine zapošljava ukupno 49 radnika. Od mjeseca ožujka ove godine, pa sve do danas, niti jedan zaposlenik nije bio upućen na čekanje, a u istom periodu jedan Ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme nije produžen.

U Riječkoj razvojnoj agenciji PORIN nema djelatnika na koje bi se odnosila navedena pitanja.

U razdoblju od mjeseca ožujka 2020. godine do danas KD Kozala d.o.o. nije imalo radnike raspoređene na čekanju, niti koji su dobili otkaz ugovora o radu. Jednom radniku nije produžen ugovor o radu na određeno vrijeme, ali iz razloga što svojim radom nije zadovoljio.

U razdoblju od mjeseca ožujka 2020. godine do danas u TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. nije bilo radnika na čekanju. Što se tiče ugovora o radu na određeno vrijeme, isti su produžavani. Osim sporazumnih prestanaka radnih odnosa, drugih otkaza nije bilo.

U razdoblju od mjeseca ožujka 2020. godine do danas u TD RIJEKA plus d.o.o. nema radnika koji su na čekanju. Od mjeseca ožujka 2020. godine za 11 radnika nije produžen ugovor o radu na određeno vrijeme, a njihova primanja su utvrđena propisima u primjeni od Zavoda za zapošljavanje ili drugim novo stečenim zaposlenjem.

Nastupom posebnih izvanrednih okolnosti zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 došlo je do smanjenja svih poslovnih aktivnosti KD Čistoća d.o.o. Radi smanjenog obima posla, prestala je potreba za poslom za veći broj radnika, a kako se zbog navedenog radnicima ne bi morali otkazati ugovori o radu, uprava KD Čistoća d.o.o. donijela je 14. travnja 2020. godine Odluku o prekidu rada. Odluka □ prekidu rada primjenjuje se od dana 20. travnja 2020. godine. Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Sindikalna podružnica KD Čistoća d.o.o. i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica KD Čistoća d.o.o.

Sporazumom s navedenim sindikatima zaključenim 3. srpnja 2020. godine prolongiralo se razdoblje prekida rada na daljnja tri mjeseca, odnosno do 20. listopada 2020. godine, a sve kako se zbog postojećih izvanrednih okolnosti radnicima ne bi morali otkazati ugovori o radu. Radnici se u prekidu rada izmjenjuju ovisno o potrebama posla. Kriterij je uvjetovan samim poslovnim procesima i obimom poslovanja, lako radnik koji je na čekanju ne radi, već je kod kuće, za vrijeme provedeno na čekanju mu se isplaćuje naknada plaće u visini od 70% osnovne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca, a sukladno važećem Pravilniku o radu KD Čistoća d.o.o.

Nadalje, svim radnicima koji rade na terenu osnovna plaća nije umanjivana te im se kontinuirano isplaćuje bonus za učinkovitost u iznosu od 350,00 kn mjesečno.

Radnicima koji ne rade na terenu, dakle upravi i jednom dijelu operative, a imaju bruto plaću veću od 7.500,00 kn mjesečno, za mjesece travanj, svibanj i lipanj plaća je umanjena za 10% i za te mjesece nije im isplaćen bonus za učinkovitost u iznosu od 350,00 kn mjesečno.

Sve navedene mjere Društvo je poduzela u svrhu nastavka kvalitetnog poslovanja i očuvanja svakog radnog mjesta, te je trenutno u prekidu rada 53 radnika.

U TD ENERGO d.o.o. trenutan broj djelatnika koji u organizaciji rada potpadaju pod kategoriju “rad po pozivu”, odnosno, čitavo vrijeme ili dio vremena provode na čekanju, iznosi 72. Od tog broja, 17 djelatnika radi u uredu, a 55 na terenu. Broj djelatnika kojima nije produžen ugovor o radu iznosi 2, a niti jedan djelatnik nije dobio otkaz.

Sukladno Odluci o posebnim mjerama organizacije rada – COVID 19, koja je stupila na snagu 1. svibnja 2020., radnici koji su od strane poslodavca upućeni da ne trebaju dolaziti na posao i izvršavati poslove ugovorene ugovorom o radu imaju pravo na naknadu plaće u visini iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj objavljenog od strane Državnog zavoda za statistiku. Za vrijeme dok je radnik angažiran na svom radnom mjestu ima pravo na plaću ugovorenu Ugovorom o radu.

Radnicima na čekanju nastoji se omogućiti da barem dio sati tijekom mjeseca budu pozvani na radno mjesto te im se za to obračunava satnica. Obračun satnice vrši se na mjesečnoj bazi, a time i primanja koja pripadaju radniku za pripadajući mjesec.

Vodeći se načelom solidarnosti, pri organizaciji rada razmišljalo se o različitim rješenjima koja bi radnicima olakšala ovaj period, a svi se koraci rade sukladno odredbama Pravilnika o radu, Kolektivnog ugovora i individualnih ugovora o radu djelatnika te u koordinaciji sa sindikatima. Tako se, na primjer, gdje je to moguće zbog istovjetnosti posla, rad ravnomjerno raspoređuje kako bi se radnicima barem u dijelu vremena omogućio rad u punoj satnici.

Vrijedi istaknuti i činjenicu da Energo radnicima u periodu kada ne rade isplaćuje minimalnu plaću, unatoč tome što kao tvrtka u djelomičnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave nema pravo na korištenje državne mjere pomoći tvrtkama pogođenima pandemijom koronavirusa. Kako bi se za radnike na čekanju osigurala mogućnost isplate navedene minimalne plaće i očuvanje radnih mjesta, od ožujka do kraja godine primanja Energovih radnika smanjena su za 15%.

Uslijed pandemije – COVID 19, KD Autotrolej d.o.o.-u se prihod od prodaje karata za mjesec lipanj smanjio za oko 50% u odnosu na prošlu godinu, u prethodnim mjesecima je prihod bio još manji. Usluga javnog prijevoza obavlja se u smanjenom opsegu od cca 30% zbog čega se pojavio višak radnika. Poduzete su mjere štednje u svim segmentima poslovanja. Poduzete su i mjere reorganizacije:

  • Od 1. travnja 2020. godine smanjena je plaća svih radnika za 10%. Cilj navedene mjere je ostvarenje ušteda radi očuvanja radnih mjesta i opstojnosti društva. U KD Autotrolej d.o.o. manje od 10% radnika obavlja kancelarijske poslove.
  • U travnju je bilo na čekanju oko 300 radnika od ukupno 400 zaposlenih. S obzirom na specifičnost posla ljudi na čekanju su bili kod kuće i nisu radili te su primali plaću kao da su na godišnjem odmoru. Trenutno je na čekanju cca 50 radnika, ovisno o broju radnika na bolovanju.
  • Od 31. ožujka 2020. godine do danas smanjen je broj zaposlenih za ukupno 31. U većoj mjeri istekom ugovora o radu na određeno vrijeme (19), ostali prekidi radnog odnosa su bili zbog odlaska u mirovinu ili sporazumni raskidi radnog odnosa.
  • Krajem lipnja vlada RH donijela je mjere potpore za očuvanje radnih mjesta:
    – U lipnju potpora od 4000 kuna neto +davanja za sve zaposlene, kriterij je minimalni  pad prihoda od 50%. Autotrolej je aplicirao, očekuju se odgovori.
    – U srpnju se provodi druga mjera „neradni petak” kojom je napravljena reorganizacija tako što radnici rade na način da su 3 do 4 dana mjesečno kod kuće i ne rade. U ovom slučaju će plaća radnika biti kao da su normalno radili.

Bez obzira na pandemiju Covid-19 i posljedično smanjenje sredstava Plana održavanja za 2020. TD Rijeka promet d.d. realizaciju radova iz svoje nadležnosti uredila i prilagodila novonastaloj situaciji kako ne bi ugrozila osnovni uvjet u svojem radu i to je osiguranje sigurnosti sudionicima u prometu i svim korisnicima nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina. S time u vezi tvrtka je zadržala sve svoje zaposlenike temeljem ugovora o radu koji uredno obavljaju sve svoje radne obaveze i zadatke.

U promatranom razdoblju od ožujka ove godine KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. nije dalo niti jedan otkaz radnicima. Zbog uvjeta uzrokovanih pandemijom nije zapošljavalo nove radnike na onim radnim mjestima koja su odlaskom dotadašnjih radnika u starosnu mirovinu ostala upražnjena. Društvo nije koristilo mjere potpore za očuvanje radnih mjesta.

Skupština TD RIJEKA 2020 d.o.o. utvrdila je da je zbog privremenog prestanka obavljanja većine djelatnosti u TD RIJEKA 2020 d.o.o. tijekom ožujka došlo do značajnih odstupanja u odnosu na planirani rad i potreban broj radnika za rad u TD RIJEKA 2020 d.o.o. te je istom Odlukom utvrđena potreba prekida ugovora o radu za 59 zaposlenika zaposlenih na određeno na različitim radnim mjestima u TD RIJEKA 2020 d.o.o.

Odluka je stupila na snagu 15. travnja, a primijenila se na 53 radnika, dok se 6 radnika nalazilo u zaštićenoj kategoriji na koje se takva odluka nije mogla primijeniti (trudnice, dugotrajno bolovanje). Zbog odluke o nastavku odvijanja aktivnosti u sklopu RIJEKA 2020 EPK, za 13 radnika kojima je raskinut ugovor o radu, tijekom lipnja ponuđeni su novi ugovori o radu na određeno vrijeme, do kraja 2020. godine.

Smanjenje plaće za radnike koji su trenutno zaposleni u TD RIJEKA 2020. regulirano je novim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. U TD RIJEKA 2020 d.o.o. nema radnika koji su na čekanju.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel