Utorak, 20. srpanj 2010.

Utvrđene cijene produženog i cjelodnevnog boravka u riječkim osnovnim školama

U idućoj školskoj godini 25 riječkih osnovnih škola organizirat će Program produženog i cjelodnevnog boravka za 2122 učenika u 88 skupina. Za svu djecu prvih razreda ta će usluga biti besplatna dok će se za dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog i cjelodnevnog boravka učešće sufinanciranja roditelja kretati u iznosu od 100 do 320 kuna, ovisno o dohotku po članu kućanstva.

Više informacija

Četvrtak, 15. srpanj 2010.

Aktualni sat 13. Sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Vijećnik Josip Rupčić (HDZ) kazao je da je gradonačelnik Bakra, koji je iz redova HDZ-a otvorio više od tisuću radnih mjesta, stoga je postavio gradonačelniku Obersnelu pitanje koliko je radnih mjesta u svom mandatu otvorio Obersnel. Rupčić je ujedno iznio i tvrdnju da Grad Rijeka odbija suradnju sa Vladom RH. Gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio…

Više informacija

Četvrtak, 15. srpanj 2010.

Održana posljednja sjednica Gradskog vijeća prije ljetne stanke

Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po Programu POS-a na Donjoj Drenovi. Prihvaćene su i izmjene i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. te Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka sport d.o.o. za 2009. Na sjednici je donesena odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljskoj suradnji Grada Rijeke i Cetinja (Crna Gora) i zaključak o potpisivanju sporazuma o bratimljenju s kineskim gradom Qingdaoom.

Više informacija

Utorak, 6. srpanj 2010.

Prijedlog plana za izgradnju 80-ak stanova POS-a na Donjoj Drenovi

Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija poslan je prijedlog detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi, čije je usvajanje preduvjet za izgradnju novih 80 stanova u nastavku tzv. “sveučilišnih stanova”. Usvojeni su i prijedlozi izmjena Programa javnih potreba u sportu te načina provođenja produženog boravka i cjelodnevne nastave u riječkim osnovnim školama.

Više informacija

Srijeda, 30. lipanj 2010.

Aktualni sat 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Nekoliko pitanja vijećnika na aktualnom satu Gradskog vijeća bilo je vezano uz spomeničku baštinu. Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zanimalo je što će Grad Rijeka učiniti da se sačuva lansirna rampa torpeda, ustvrdivši kako Grad Rijeka ne čini dovoljno za zaštitu industrijske baštine, spomenuvši pritom primjere lučke dizalice, Sušačkog kolodvora, dimnjaka u sklopu ex tvornice…

Više informacija

Srijeda, 30. lipanj 2010.

Gradsko vijeće prihvatilo rebalans proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je rebalans proračuna Grada Rijeke za 2010. kojim se proračun povećava za 35 milijuna kuna, odnosno za 4 posto više u odnosu na sadašnji, koji iznosi 903 milijuna kuna. Gradski je proračun uvećan pronalaženjem novih izvora financiranja, uvažavajući smanjenje poreznih prihoda te potrebu pokrića manjka prihoda iz 2009. godine.

Više informacija

Utorak, 29. lipanj 2010.

Sigurnosno stanje u Rijeci zadovoljavajuće

Ako je suditi prema Izvješću o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za 2009. godinu i podacima za prvih pet mjeseci ove godine, iznesenim na gradonačelnikovom kolegiju, Rijeka je i dalje siguran grad. Uz ostalo, na kolegiju je tvrtki RIJEKA PROMET odobreno pravo građenja parkirališta na zemljištu u vlasništvu Grada, koje će služiti građanima koji odlaze u Klinički bolnički centar Rijeka.

Više informacija

Srijeda, 16. lipanj 2010.

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

S Gradonačelnikovog kolegija na Gradsko vijeće upućen je prijedlog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2010., kojim se predlaže povećanje proračuna za 35 milijuna kuna, odnosno za 4 posto više u odnosu na sadašnji koji iznosi 903 milijuna kuna. Gradski je proračun uvećan pronalaženjem novih izvora financiranja, uvažavajući smanjenje poreznih prihoda te potrebu pokrića manjka prihoda iz 2009. godine

Više informacija

Utorak, 1. lipanj 2010.

Značajne aktivnosti prometnog i komunalnog redarstva

Rezultati prvih osam mjeseci rada prometnog redarstva pokazuju opravdanost osnivanja ove gradske službe, koja uz komunalno redarstvo brine o prometnom i komunalnom redu u Rijeci, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju. Naglašeno je kako veća efikasnost ovih službi može biti postignuta tek zakonskim proširivanjem njihovih ovlasti po uzoru na praksu komunalne policije brojnih europskih gradova.

Više informacija